Schouten wil geen nieuw registratiesysteem voor vee

13-03-2020 | Laatste update op 01-02 | |
Melkveehouder bekijkt zijn I&R-gegevens op de computer. - Foto: Henk Riswick
Melkveehouder bekijkt zijn I&R-gegevens op de computer. - Foto: Henk Riswick

Landbouwminister Carola Schouten ziet niets in het inrichten van een nieuwe registratiesysteem voor dieren waarmee alle publieke doelen tegelijk kunnen worden geborgd.

Hoewel het niet onmogelijk is, is het volgens Schouten kostbaar en tijdrovend.

Bij het inrichten van een database moet naast de effici├źntie en effectiviteit ook gekeken worden naar de administratieve last voor boeren. Als het systeem te ingewikkeld wordt en mensen door de bomen het bos niet meer zien, kan dat een reden zijn dat mensen het systeem niet gebruiken zoals zou moeten, legt de minister uit.

3 systemen registratie dieren

Op dit moment zijn er 3 systemen voor de registratie van dieren.

  1. Het I&R-systeem dat wordt gebruikt voor het traceren van dierbewegingen en bedrijfscontacten in het kader van de voedselveiligheid en diergezondheid.
  2. In het Europese systeem Traces worden dierbewegingen vastgelegd en het dierproductierechtenstelsel is gericht op het beheersen van de hoeveelheid mest die wordt geproduceerd.
  3. Daarnaast geven boeren het aantal dieren dat ze houden ook nog door in de Gecombineerde opgave.

Schouten legt uit dat de gegevens via cross-checks worden gecontroleerd. Als blijkt dat de cijfers tussen de systemen afwijken bij een bedrijf, kan dat voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) reden zijn voor controle.

Betere afstemming registratiesystemen

Hoewel Schouten geen voorstander is van het inrichten van een nieuw registratiesysteem, wordt wel gewerkt aan een betere afstemming van de systemen. Zo wordt, mede na het rapport van Varkens in Nood waarin wordt geconstateerd dat er 450.000 varkens verschil zat tussen de I&R-gegevens en die van Traces. Ook werkt Schouten aan een betere koppeling of inzage in de gegevens die regionale overheden hebben over dieraantallen, in verband met milieuvergunningen die ze hebben verstrekt. Op dit moment heeft de minister daarin geen inzage, mede vanwege privacyregels. Volgens Frank Futselaar (SP) zijn deze gegevens essentieel om maatregelen zoals voor stikstofreductie te kunnen nemen.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer