Doorgaan naar artikel

Schouten wil marktmacht boeren versterken

Geüpdatet op:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: Sem van der Wal/ANP

Minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: Sem van der Wal/ANP

Minister van landbouw Carola Schouten wil de marktmacht van boeren versterken met de agrarische ondernemerschapsagenda.

Nieuw ondernemerschap, belonen van publieke diensten, versterking van de marktmacht van boeren en een eerlijk speelveld vormen de pijlers van de agrarische ondernemerschapsagenda, die landbouwminister Schouten aan het opstellen is.

Europese oplossingen

In schriftelijk overleg met de Tweede Kamer meldt de minister dat ze met haar agenda op korte termijn naar buiten komt. Ze zegt dat vaak Europese oplossingen moeten worden gezocht voor de onderwerpen op de agenda.

Boeren hebben te maken met ketenpartijen die steeds meer eisen stellen, terwijl hun eigen onderhandelingsmacht als individuele ondernemer beperkt is.

Minder marktmisbruik

Zij wil dat er meer markttransparantie is, meer samenwerking, minder marktmisbruik en een betere toegang tot financiering. Daarnaast wil ze de mogelijkheden voor vergoeden van publieke diensten bevorderen. Dan gaat het bij voorbeeld over biologische plaagbestrijding, behoud van biodiversiteit, vasthouden van water en het beheer en behoud van het landschap.

Onderdeel van de agenda is ook een voedselproductie waarbij de insectenpopulatie en de stand van weide- en akkervogels niet verslechtert.

Experimenten en proefprojecten

De minister wil kleinschalige en wetenschappelijk geborgde experimenten laten opzetten, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kringlooplandbouw. “MIjn inzet is het om hier in Europees verband meer ruimte voor te krijgen”, aldus de minister. Tegelijk werkt ze ook aan proefprojecten om producten uit dierlijke mest als kunstmestvervangers aan te wenden in nitraatgevoelige gebieden. “Ik streef er naar met andere Europese lidstaten gezamenlijk op te trekken om het belang van deze kunstmestvervanging te onderstrepen.”

Verdeling marges inzichtelijk maken

De minister werkt ondertussen al aan vergroting van het inzicht in de marktwerking door voor een aantal agrarische producten te laten zien hoe de marges in de keten zijn verdeeld. Dat gebeurt voor tomaten, peren, varkensvlees, melk, uien, witte kool/zuurkool.

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin