Doorgaan naar artikel

Schouten wil melkveehouderij helpen monitoren

Minister Carola Schouten

Minister Carola Schouten

Minister Schouten van landbouw wil samen met de Duurzame Zuivelketen de Biodiversiteitsmonitor verder uitwerken. Daarnaast wil ze meewerken aan de ontwikkeling van een Carbon Footprint Monitor.

Dit meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In deze Voortgangsrapportage Duurzame Veehouderij stelt ze dat de Biodiversiteitsmonitor, en de kritische prestatie-indicatoren (KPI‘s) die daarbij zijn ontwikkeld, zullen bijdragen aan het verdienvermogen van de melkveehouderij. In de melkveehouderij en zuivel bestaat daar ondertussen geen eensgezindheid over. Het draagvlak voor de Biodiversiteitsmonitor en de visie op een verdienmodel is lang niet bij alle partijen even positief.

Antibiotica in melkgeitensector

De Carbon Footprint Monitor is nog niet breed bekend in de melkveehouderij. De minister zegt daar echter samen met de sector naar te kijken. Ook onderzoekt ze, samen met keuringsorganisatie NVWA, hoe dit instrument voldoende betrouwbare gegevens kan opleveren. De minister is al vast blij dat de CO2-uitstoot per kilo melk daalt.

Voor de melkgeitensector vindt de minister het van belang dat er meer inzicht komt in de totale omvang van de sterfte van jonge dieren, en dat er meer inzicht in en controle op het gebruik van antibiotica in deze sector komt. De geitensector heeft al extra mogelijkheden gekregen voor de opvang van jonge geiten op het eigen bedrijf (tot 28 dagen) en mag tijdelijk een aantal niet in Nederland toegelaten, maar wel cruciale, antibiotica gebruiken om de gezondheid van de stapel op peil te houden.

Beheer
WP Admin