Schouten wil nu door met nitraatactieprogramma

Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP
Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP

Minister Schouten roept de Tweede Kamer op in gesprek te gaan over het 7e nitraatactieprogramma.

Als het aan demissionair landbouwminister Carola Schouten ligt, worden er snel meters gemaakt met het 7e nitraatactieprogramma. Schouten roept de Tweede Kamer op daarover in gesprek te gaan. De minister is er klaar voor. Het wachten is op fiat van het parlement.

7e nitraatactieprogramma controversieel verklaard

De Tweede Kamer heeft de behandeling van het 7e nitraatactieprogramma controversieel verklaard, wat in feite betekent dat het in het parlement niet op de agenda komt. De minister is wel van plan op korte termijn een brief aan de Kamer te sturen.

De minister van landbouw reageerde op vragen vanuit de Tweede Kamer over het nitraatactieprogramma, dat gaat gelden voor de periode van 2022 tot en met 2025. Schouten speelde de bal terug naar het parlement: “U hebt het actieprogramma controversieel verklaard. Ik doe hier de oproep om dat gesprek aan te gaan zodat we meters kunnen maken.”

Stikstofbelasting water beperken

In het actieprogramma wordt het beleid verwoord om de stikstofbelasting in het grond- en oppervlaktewater te beperken. Onderdeel daarvan kan zijn dat op bepaalde voor nitraatuitspoeling gevoelige gronden een beperking gaat gelden voor de toegestane teelten. “Prei op zandgrond leidt veel sneller tot uitspoeling dan grasland”, aldus Schouten.

De plannen van de minister liggen nu voor bij de commissie voor de milieu-effectrapportage. De minister wil in gesprek met de Kamer en het is de bedoeling dat de plannen ook nog via een internetconsultatie worden voorgelegd. Eind dit jaar moet het programma in Brussel liggen.

PvdD: derogatie niet meer aanvragen

Het pleidooi van de Partij voor de Dieren om de derogatie gewoon niet langer aan te vragen, kreeg geen bijval van Schouten: “Het is echt niet automatisch zo dat het beter wordt zonder derogatie. Nu kunnen we 80% grasland verplichten en dat helpt zeker tegen uitspoeling.” De minister wil zorgen dat het nitraatactieprogramma goed aansluit bij het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water), het mestbeleid, de ontwikkeling naar kringlooplandbouw en de vermindering van de stikstofbelasting.

D66‘er Tjeerd de Groot verwijt de minister zich te verschuilen achter Brussel. De Groot zegt dat de minister gewoon op eigen gezag kan bepalen dat teelten met veel uitspoeling op bepaalde gronden niet langer worden toegestaan. Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) vindt dat ook.

Kaderrichtlijn Water

Kamerbreed werd bij landbouwminister Schouten en haar collega Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aangedrongen op het belang van de naleving van de Kaderrichtlijn Water. Van Nieuwenhuizen stelde dat er op dat vlak al veel gebeurt, ook in de landbouw, bijvoorbeeld via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Schouten: “Alles wat we daarvoor moeten doen, zullen we doen.”

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer