Schouten zet stip op de horizon met nieuw mestbeleid

Landbouwminister Carola Schouten maakt zware tijden door. Haar nieuwe mestbeleid is niet met applaus ontvangen. Ze moest voor Prinsjesdag ook nog horen dat haar populariteit in één jaar tijd sterk is gedaald.

Vorig jaar hoorde ze nog bij de top 3 van de ministers. Nu zakt ze af naar plaats 9. Toen had 48% vertrouwen, nu nog maar 35%.

Vervelend voor haar. Ze leidt natuurlijk een moeilijk ministerie. Maar onder haar bestuur lijkt de geest uit de fles. Nog nooit waren er zoveel demonstraties en nog nooit deden er zoveel boeren aan mee. Terwijl Schouten best pogingen doet om toekomstgericht beleid te voeren.

Kanttekeningen bij nieuwe mestbeleid

Dat vind ik ook van het nieuwe mestbeleid. Dat dit is afgekraakt kan ik me wat bij voorstellen, want het is niet helder. Een groep jonge boeren miste de stip op de horizon. Daar ben ik het niet mee eens. Die stip staat er wel. Zeker, het is niet onze stip, dat wat we graag willen: in vrijheid met zo min mogelijk regels doorgaan op de oude voet. Niet teveel veranderen. Daar houden we niet van.

Maar Schouten zet wel degelijk een stip op de horizon. Het gaat richting grondgebonden en voor de intensieve bedrijven mestverwerking. Voor Food&Agribusiness interviewde Mariska Vermaas haar. Het gaf een heldere doorkijk in haar plannen. Maar ook in onze mogelijkheden, want er moet nog veel ingevuld worden. De plannen zijn niet uitgewerkt en de minister verwacht dat er over meerdere onderdelen nog wel gedebatteerd zal worden.

Hiaten in beleid in kaart brengen

Dat betekent dat er openingen zijn. Daar moeten we ons op richten. De hiaten in het plan in kaart brengen en daarmee gewapend de strijd aangaan. Niet meteen de barricaden op, maar proberen een nieuw overlegmodel te creëren. Hopelijk heeft LTO spoedig weer een capabele voorzitter, die de verbale strijd aangaat. Met op de achtergrond FDF, die kan optreden als het overleg misloopt. Zo kunnen ze elkaar aanvullen.

Overleg met sectoren en lokale overheden

Goed is ook dat Schouten heeft gezegd dat er tijd is. Ze gooit haar voorstellen niet over de schutting met de woorden: ‘veel succes er mee’. Het is volgens haar een traject dat ze met de sectoren en lokale overheden wil ingaan. Dat betekent overleg.

Schouten zet één stip; landbouworganisaties kiezen voor wel tien stippen

Maar de stip staat, daar is ze helder over. En het is één stip. Dat is anders als je de commentaren van de verschillende landbouworganisaties leest. Die kiezen voor wel tien verschillende stippen. Dat is een onmogelijke opgave, dat weet iedereen. Aan tafel dus, om aan de horizon samen een ster te creëren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.