Doorgaan naar artikel

Schouten zint op aanpak latente stikstofruimte

Er zijn beperkingen die uitbreiding veetapel bemoeilijken, zoals de eis dat een bedrijf voldoende dier- en fosfaatrechten moet hebben. - Foto: Hans Prinsen premium

Er zijn beperkingen die uitbreiding veetapel bemoeilijken, zoals de eis dat een bedrijf voldoende dier- en fosfaatrechten moet hebben. - Foto: Hans Prinsen

Landbouwminister verkent met provincies op welke wijze toename van depositie kan worden tegengegaan.

Landbouwminister Carola Schouten zint samen met de provincies op mogelijkheden om uitbreiding van veehouderijbedrijven binnen de bestaande vergunning aan banden te leggen. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van Leonie Vestering (Partij voor de Dieren).

Vestering stelde in oktober vragen aan de minister nadat NRC Handelsblad schreef dat er tenminste 360 veehouderijen hebben kunnen uitbreiden in de nabijheid van voor stikstof gevoelige natuurgebieden. Schouten kan die aantallen niet bevestigen, maar ze geeft wel aan dat agrarisch ondernemers binnen bestaande vergunningen ruimte kunnen hebben, die ze kunnen gebruiken voor een uitbreiding van de veestapel.

Er zijn wel beperkingen die uitbreiding bemoeilijken, zoals de vereiste dat een bedrijf voldoende dier- en fosfaatrechten moet hebben. Daarnaast kan ook de lokale overheid beperkingen stellen op grond van de milieuregels. Bovendien zijn er “financiële en economische belemmeringen die het gebruik van vergunde emissieruimte beperken”, schrijft de minister. Daarna stelt ze: “Ik verken momenteel samen met provincies op welke wijze feitelijke toenames van emissies en daarmee van deposities kunnen worden tegengegaan.”

Interne saldering

De bestuursrechter staat interne saldering binnen bestaande vergunningen toe. Als een bedrijf binnen een bestaande vergunning het aantal dieren wil uitbreiden en de vergunning biedt die ruimte, dan kan de minister dat niet tegenhouden. “De keuze om gebruik te maken van intern salderen ligt bij de individuele ondernemer”, zegt Schouten. De minister moedigt ondernemers aan gebruik te maken van begeleiding door onafhankelijke bedrijfscoaches bij de keuzes die ze maken. Behalve de keuze voor intern salderen wijst de minister ook op de mogelijkheid van stalinnovaties, extensivering en opkoopregelingen, waarop boeren kunnen intekenen.

Latente ruimte in vergunningen is er niet alleen bij veehouderijbedrijven. Ook andere bedrijven hebben ruimte voor stikstofuitstoot binnen de bestaande vergunningen. De rechtbank in Breda besloot eerder deze maand in een zaak over de Amercentrale in Geertruidenberg dat die ruimte in de vergunning niet oneindig is en zonder beperkingen in stand kan blijven. De rechter oordeelde dat het beleid anders ‘dweilen met de kraan open’ zou zijn.

Beheer
WP Admin