Skip to content

Schreijer: ‘Eigen voedselproductie voorop’

Updated on:
Nieuws
Sustainable food
Foto: Isopix

Foto: Isopix

Voedselzekerheid moet de prioriteit zijn in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Dat stelt Europees parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Het Europees Parlement debatteert dinsdag 20 oktober over het nieuwe GLB. Er ligt een tekst waarop 470 wijzigingsvoorstellen zijn ingediend. De stemming is op dit moment voorzien voor aanstaande vrijdag. Op de agenda staat ook een compromis die door Schreijers fractie (Christendemocraten) is gesloten met de sociaaldemocraten en de liberalen.

Financiële compensatie en positieve prikkels

Schreijer zegt zich in te zetten voor een GLB dat boeren beloont voor hun prestaties. “Als we hogere maatschappelijke eisen stellen aan boerenbedrijven, dan horen daar ook financiële compensatie en positieve prikkels bij”, zegt Schreijer. “Het kan niet zo zijn dat er voor minder landbouwsubsidies veel meer diensten worden verwacht en meer regels worden opgelegd.”

Eigen broek ophouden

De Twentse politica vindt het van groot belang dat de Europese Unie haar eigen broek kan ophouden als het gaat om de voedselvoorziening. “We moeten onze voedselproductie in onze eigen omgeving houden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook belangrijk – zeker in tijden van crisis- om niet van andere delen van de wereld afhankelijk te zijn.”

Op afstand

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het parlement in Straatsburg zou vergaderen. Eind vorige week is echter besloten de vergadering vanwege de corona-pandemie niet in Straatsburg te houden, maar via het internet op afstand. Een deel van de Europarlementariers is in Brusssel.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin