Hein Schumacher (FrieslandCampina): ‘Melkprijs blijft hoog’

24-01 | |
Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina, - Foto: Herbert Wiggerman
Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina, - Foto: Herbert Wiggerman

De melkprijs blijft de komende jaren nog hoog in Nederland, verwacht Hein Schumacher, CEO bij FrieslandCampina. Door afnemend aanbod komt er krapte aan melk waardoor verwerkers tegen elkaar moeten opbieden. Dat zei Schumacher maandag 23 januari op een bijeenkomst in Brussel, georganiseerd door drie Nederlandse Europarlementariërs.

Zo hoog als afgelopen jaar zal de melkprijs niet blijven, verwacht Schumacher. “Komende jaren zul je in Nederland wel een prijsbubbel zien.” Hij verwacht een afnemende melkproductie doordat de derogatie afgebouwd wordt en doordat meer melkveehouders ermee zullen stoppen. “Er zal dus meer concurrentie zijn om de melk. Verwerkers willen blijven draaien. Daardoor blijft de melkprijs kunstmatig hoog. Wij moeten dus op de buitenlandse markten concurreren met producenten uit de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland waar de melkprijs lager is.”

Bij FrieslandCampina zijn de kosten afgelopen jaar gestegen met 25% tot € 13 miljard, vertelt hij. De hogere prijzen komen uiteindelijk op het bord van de consument terecht. De jaarcijfers van het zuivelbedrijf komen in februari.

‘Geweldige druk op de sector’

In Nederland is druk op het zuivelsysteem, zoals Schumacher dat zegt. “Er ligt een geweldige druk op de sector. Het aantal boeren neemt nog sneller af dan met de 2 tot 3% die de afgelopen jaren al gebruikelijk was, zodat er in 2030 een kwart tot 30% minder zullen zijn, en die houden dan 10 tot 15% minder koeien.” De productie per koe kan gemiddeld nog wel omhoog, maar loopt absoluut tegen een maximum aan, in verband met zaken als dierenwelzijn, aldus Schumacher.

‘Van nationale knuffelbeer tot zelfde categorie als Shell’

In de ruim acht jaar dat Schumacher bij FrieslandCampina is, eerst als CFO en sinds 2018 als CEO, heeft hij de maatschappelijke status van het bedrijf en van de melkveehouderij enorm zien veranderen. “FrieslandCampina was de knuffelbeer van het Nederlandse bedrijfsleven. Premier Rutte sprak er met trots over als hij met handelsdelegaties in het buitenland was. Binnen acht jaar zijn we verworden tot dezelfde categorie als Shell. We krijgen dezelfde tegenwind van ngo’s zoals Milieudefensie. Heel veel ngo’s zijn dag in dag uit met ons bezig. Ik krijg dagelijks brieven op mijn bureau.”

Transitie versnellen

Vanwege die maatschappelijke context vindt Schumacher dat de zogeheten transitie naar duurzamere productie sneller moet. Hij droeg daar een aantal ideeën voor aan. Cruciaal is een gelijk speelveld, zegt hij. “Concurreren op duurzaamheid is geen optie. Dat is een race naar de bodem. Het mooist is als je duurzaamheid pre-competitief kunt regelen via een soort gouden standaard voor duurzaamheid.” Bio kan die status niet dragen, wat hem betreft. Juist op het belangrijke gebied van broeikasgas is dat label niet het antwoord.

Cowboypraktijken op koolstofmarkt

Schumacher waarschuwt voor ‘cowboypraktijken’ op de markt voor carbon credits. In de Verenigde Staten zijn die er al. Grote bedrijven, bijvoorbeeld oliemaatschappijen, gaan de boer op om kooldioxide-uitstoot tegen betaling te compenseren. Schumacher: “Ik zeg: hou het in de eigen keten! Want als je je reductie vermarkt naar partijen buiten de keten, hoe krijg je dan je eigen keten nog klimaatneutraal?’ Volgens hem kan FrieslandCampina momenteel een waarde van € 60 per ton CO2 uit de markt halen, misschien nog wel iets meer, maar kan het niet opboksen tegen grote kapitaalkrachtige bedrijven zoals oliemaatschappijen, mochten die zich ook hier aandienen.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer