Sector ziet samenwerking met Van der Tak wel zitten

12-11-2020 | Laatste update op 21-02 | |

Boerenbelangenclubs zien uit naar de samenwerking met Sjaak van der Tak als nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Niet alle bestuurders zijn even bekend met de tuinbouwman, maar de naam klinkt eenieder bekend in de oren.

Het voornemen van Van der Tak om de boeren meer samen te laten werken en dus ook de andere belangenclubs bij elkaar te brengen, wordt goed ontvangen onder boerenbestuurders.

Positieve reacties NMV en POV

Harm Wiegersma, voorzitter van de Melkveehouders Vakbond, heeft Van der Tak in persoon nog niet ontmoet, maar is zeker bereid om hem bij te praten over het wel en wee in de melkveehouderij. Van der Tak heeft uitgesproken bij veel bedrijven op bezoek te willen in zijn voorzittersperiode. Wat Wiegersma betreft is hij welkom om zijn melkveebedrijf.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) twittert dat de club uitziet naar een goede samenwerking.

LNV ziet uit naar ‘constructieve overleggen’

Landbouwminister Carola Schouten heeft op dinsdagavond 10 november, de avond van de bekendmaking, nog met Van der Tak gebeld, twittert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). “LTO zocht naar een verbinder, die weet wat er speelt en wil bouwen aan een toekomstbestendige sector. Dat is gelukt.” De minister zegt uit te zien naar goede en constructieve overleggen met de nieuwe LTO-voorman.

Glastuinbouw Nederland reageert verrast

Voor de tuinbouwsector kwam het verlies van Van der Tak aan de landelijke organisatie als een verrassing, schrijft de organisatie. “Wij gaan zijn vakmanschap en netwerk zeker missen”, schrijft directeur Ruud Paauwe van Glastuinbouw Nederland. De organisatie moet nu op zoek naar een nieuwe voorzitter. De organisatie hoopt dat de intensievere samenwerking tussen de glastuinbouwclub en LTO ook daadwerkelijk tot stand komt.

NAV wijst op verschillende belangen tuinder en boer

Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), kent Sjaak van der Tak uit de overleggen met de andere plantaardige sectoren in LTO. “Uiteraard gaan we graag in overleg, maar er zijn wel wat onderwerpen waar het in de akkerbouw echt anders werkt dan in de glastuinbouw. Bijvoorbeeld op het gebied van export. Tuinders zijn gebaat bij vrijhandel, maar voor akkerbouwers is een gelijk speelveld belangrijker.”

FDF feliciteert Van der Tak

Namens Farmers Defence Force (FDF) feliciteert FDF-voorzitter Mark van den Oever op Facebook Sjaak van der Tak met zijn voorzitterschap.

van Rooijen
Lydia van Rooijen Redacteur


Beheer