Sectorplan voor voermaatregel krijgt toch kans

09-07-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Landbouwminister Carola Schouten laat het alternatieve voerplan van de melkveehouderij doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Mogelijk kunnen melkveehouders straks toch gebruik maken van deze alternatieve route. Schouten zegt ook dat diergezondheid niet in het geding mag komen. Als dat toch dreigt, past ze de voermaatregel aan.

Het PBL kan op korte termijn het sectorplan om de stikstofuitstoot via het voerspoor te verlagen doorrekenen. Daarmee staat de keuzemogelijkheid voor melkveehouders tussen de krachtvoermaatregel van het ministerie en het sectorplan op een kier.

Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) aan die de minister vroeg om het PBL een doorrekening te laten maken van het sectorplan, om hiermee te kunnen borgen dat de maatregel ten minste evenveel stikstofwinst oplevert als de krachtvoermaatregel die landbouwminister Carola Schouten wil nemen.

Doorrekening eind augustus opleveren

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat het PBL de doorrekeningen eind augustus kan opleveren. Er worden dan drie berekeningen gemaakt:

  1. het effect van het voorstel van de melkveehouderijsector voor 3% reductie van het ruw eiwitgehalte in het geleverde mengvoer op sectorniveau ten opzichte van 2018;
  2. het effect van de ministeriële regeling;
  3. het effect van de combinatie van beide indien de melkveehouder de keuze daartussen wordt geboden.

Schouten waarschuwt melkveehouders in haar brief dat in september zowel bij het sectorplan als bij het ministeriële plan voermaatregelen moeten worden genomen. “Het is raadzaam hier nu al op te anticiperen in het voerregime, voeraankopen en voorraadbeheer”, schrijft Schouten.

Het is raadzaam hier nu al op te anticiperen in het voerregime, voeraankopen en voorraadbeheer

Minister Carola Schouten waarschuwt melkveehouders dat er hoe dan voermaatregelen genomen moeten worden

Schouten: diergezondheid mag niet in het geding komen

De minister schrijft in haar brief dat ze de bezorgdheid van melkveehouders over de gezondheid van hun vee begrijpt. Ze benadrukt dat bij de krachtvoermaatregel het uitgangspunt is dat de diergezondheid niet in het geding mag komen. “In de melkveehouderij wordt over het algemeen meer eiwit gevoerd dan nodig is. Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten. Via aanpassingen in het veevoer kan dan ook vermindering van stikstofuitstoot worden gerealiseerd. Dit wordt in de sector en in de wetenschap breed onderschreven”, schrijft Schouten.

Enkele producten uitzonderen

Ze voegt er aan toe dat in de regeling ook rekening is gehouden met het effect voor de diergezondheid door enkele producten zoals bierbostel en kunstmelkpoeder voor de kalveropfok uit te zonderen van de regeling.

Daarnaast is er een uitzonderingspositie. Bedrijven waar het ruw eiwitgehalte in het totale rantsoen onder de 155 gram/kg droge stof komt, krijgen een uitzonderingspositie en mogen alsnog krachtvoer met een hoger ruweiwitgehalte te gebruiken.

Rekentool

Op RVO.nl is een rekentool geopend waarmee bedrijven kunnen berekenen of ze onder deze uitzonderingspositie vallen. Schouten is tevens in gesprek met deskundigen, waaronder dierenartsenorganisatie KNMvD over de diergezondheidseffecten van de maatregelen. Als aanvullende gezondheidsrisico’s te verwachten zijn, zegt Schouten de regeling aan te passen.

Geurts positief

CDA-Kamerlid Jaco Geurts reageert positief dat de motie wordt uitgevoerd. “Het sectorplan wordt doorgerekend en de minister schrijft dat aan diergezondheid niet getornd mag worden. Dat zijn forse stappen vooruit”, zegt hij.

Mogelijk wordt hiermee dan ook iets neergezet voor de komende jaren

CDA-kamerlid Jaco Geurts over het sectorplan

Geurts verwacht dat het sectorplan meer stikstofwinst zal opleveren dan de ministeriële regeling. “Mogelijk wordt hiermee dan ook iets neergezet voor de komende jaren”, verwacht de politicus. Hij is positief dat de minister met het uitvoeren van de motie begrip toont voor de zorgen die bij boeren leven. Tijdens het debat vorige week zag Schouten nog niets in de motie.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer