Selectief winkelen in stikstofcijfers

Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Foto: Canva/ysbrandcosijnfotografie
Foto: Canva/ysbrandcosijnfotografie

De conclusie is hapklaar en makkelijk verteerbaar: één kalkoenenbedrijf op de Veluwe stoot meer stikstof uit dan de hele 100-kilometermaatregel oplevert.

Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico becijfert dat uitkoop van 25 veehouderijen het stikstofprobleem oplost. Nog los van de eenzijdige focus, is op de becijfering ook nog best wat aan te merken.

Niet gekeken naar uitstoters stikstof buiten landbouw

Het platform selecteerde uit ruim 19.000 bedrijven de piekbelasters; bedrijven die veel stikstof uitstoten op nabijgelegen natuurgebieden. Investico keek niet naar stikstofuitstoters buiten de landbouw, zoals biomassacentrales of energiebedrijven. Dat is een keuze.

De conclusie is gebaseerd op tabellen, meters en vergunningen. Investico had niet de echte cijfers over dit bedrijf, omdat deze niet beschikbaar zijn. De werkelijke cijfers kunnen dus afwijken.

Betere en snellere oplossingen dan gedwongen opkoop

Investico oppert de verplichte opkoop van deze piekbelasters. Dit zet veel meer zoden aan de dijk dan een vrijwillige opkoopregeling, stellen de journalisten. Het is een te gemakkelijke redenering. Voor een gedwongen opkoop van bedrijven is geen politiek draagvlak. In Den Haag is dit een gepasseerd station. Onteigening stuit op grote weerstand en gaat ook echt een tijd duren. Er zijn veel betere oplossingen, waaronder stalaanpassingen, die sneller resultaat opleveren.

De scoringsdrift heeft het hier gewonnen van een echte bijdrage aan het debat om tot een afgewogen stikstofbeleid te komen. De eenzijdige aangedragen oplossing scherpt de tegenstellingen alleen maar aan.

Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.