Doorgaan naar artikel

Senatoren willen versnelde uitkoop piekbelasters

Foto: Wick Natzijl

Foto: Wick Natzijl

CDA en D66 willen via versnelde uitkoop van piekbelasters stikstofruimte creëren voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Dat blijkt tijdens de behandeling van de stikstofwet, dinsdag 2 maart, in de Eerste Kamer. CDA-senator Greet Prins is positief dat er 11 mol stikstofruimte wordt gereserveerd voor het legaliseren van de PAS-melders. Ze vindt het onacceptabel dat deze ondernemers – die te goeder trouw hebben gehandeld – drie jaar in onzekerheid zitten. Prins vraagt demissionair landbouwminister Carola Schouten daarom om de tweede en derde openstelling van de vrijwillige beëindigingsregeling versneld plaats te laten vinden en eventueel uit te breiden.

D66 gaat daarbij wel iets verder. Senator Henk Pijlman vraagt zich af of de doelen wel gehaald kunnen worden als bedrijven alleen beëindigen op basis van vrijwilligheid. GroenLinks is ook voor legalisatie van de PAS-melders, maar wil daarbij wel kritisch kijken, zodat bedrijven geen vergunning krijgen om vervolgens na vijf jaar alsnog te moeten verplaatsen of stoppen vanwege het stikstofbeleid. “We moeten een betrouwbare overheid zijn richting boeren”, vindt Saskia Kluit (GroenLinks). De partij is ook voorstander van het versneld uitkopen van piekbelasters.

Juridische houdbaarheid stikstofwet

Met name vanuit de oppositie zijn Eerste Kamerleden kritisch over de juridische houdbaarheid van de stikstofwet. PVV, GroenLinks, PvdA en PvdD twijfelen aan de juridische houdbaarheid van de wet. SP ziet de resultaatverplichtingen in de wet, in combinatie met doorlopende monitoring van de behaalde resultaten, wel als juridische basis, mits er dan wel extra maatregelen worden genomen als de doelen niet gehaald worden. PVV vindt dat een wet gebaseerd op een onbetrouwbaar model van het RIVM juridisch niet houdbaar is. Senator Marjolein Faber ziet het stikstofbeleid meer als een ingewikkelde manier van de overheid om van boeren af te komen. Ook Hugo Berkhout (Fractie Nanninga/ JA21) is fel tegen. Volgens hem wordt de stikstofwet gebruikt om het land lam te leggen met onrealistische doelen.

Stikstofgevoelige natuurgebieden

Meerdere fracties, waaronder CDA, SGP en Otten, uiten tijdens het debat hun zorgen over het halen van de doelen. In 2035 moet 50% van de emissies zijn gereduceerd, wat overeenkomt met 74% van de stikstofgevoelige natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW). In de tussendoelen moet in 2025 40% van de gebieden en in 2030 50% van de gebieden onder de KDW komen. SGP vindt dat als bij de evaluaties blijkt dat doelen niet gehaald worden, niet alleen naar extra bronmaatregelen moet worden gekeken, maar ook naar een ander tempo voor het halen van de doelen. Ook CDA wil weten welke mogelijkheden het kabinet ziet om de agrarische sector toekomst te bieden, als bij de evaluatie in 2028 blijkt dat doelen niet gehaald worden.

Beheer
WP Admin