Sensus kan minder inuline aanbieden in vraagmarkt

08-01-2021 | Laatste update op 23-05 | |
De aanvoer van cichorei bij de fabriek van Sensus viel afgelopen seizoen wat tegen. - Foto: Peter Roek
De aanvoer van cichorei bij de fabriek van Sensus viel afgelopen seizoen wat tegen. - Foto: Peter Roek

De opbrengst van cichorei was door het moeizame teeltseizoen ruim 10% lager dan het jaar ervoor. Dat is bitter, gezien de groeiende vraag naar het voedingsingrediënt.

Sensus heeft de cichoreicampagne 2020 op 1 januari afgerond. Dat is zo’n tien dagen eerder dan gepland, veroorzaakt door de gemiddeld tegenvallende opbrengsten. De opbrengsten vallen tegen door het uitdagende groeiseizoen, met een moeizame start en matige groeicondities in de belangrijke groeimaand september.

René Schunselaar geeft aan dat de cichorei-opbrengst ruim 10% lager is dan in 2019. Dat is natuurlijk erg vervelend in een markt waarin juist groei is aan de vraagkant. “Het betekent dat we de levering aan klanten zeer zorgvuldig moeten plannen”, vertelt Schunselaar. “De relatieve krapte in de markt zorgt wel voor een stevige basis onder de prijs. Dat kunnen we wel goed gebruiken.”

Een cichorei-jaar om niet te lang bij stil te blijven staan

Het inulinegehalte komt uit op ongeveer 16,7%. Dat ligt volgens Schunselaar net tegen het meerjarig gemiddelde van 16,8-16,9% aan. Het is iets beter dan in 2019, maar nog wel onder de afrekeningsstandaard van 17%. “Al met al een cichorei-jaar om niet te lang bij stil te blijven staan. Dat geldt zowel voor ons als verwerker, omdat we minder inuline te verkopen hebben, als zeker ook voor de teler die het gehele jaar zijn gewas heeft verzorgd en nu mogelijk met een gemiddeld tegenvallend rendement wordt geconfronteerd.” De hoop is dan ook gericht op een mooi nieuw seizoen voor cichorei, het dertigste seizoen van Sensus.

Uitbreiding productiecapaciteit

Het areaal voor 2021 is volledig gecontracteerd. Dat areaal is groter dan in 2020, om de stijgende lijn in afzet te behouden. Daarom heeft Sensus ook de productiecapaciteit uitgebreid. Schunselaar: “De belangstelling voor gezondere voeding met plantaardige ingrediënten neemt nog steeds sterk toe. Sensus heeft met inuline uit cichorei een bijzonder sterke troef in handen en we zijn goed gepositioneerd om in deze toenemende wereldwijde vraag een relevante rol te spelen. Daarmee is dit een bijzonder mooie keten voor de Nederlandse akkerbouw, met betekenis voor de wereldwijde markt.”

Opbrengst naar 10 ton inuline

Opbrengstverhoging is al langer een doel van Sensus. Het grillige weer speelt de sector hierbij de laatste jaren parten. “Op termijn moet ons programma om gemiddeld 10 ton inuline per hectare te realiseren, zorgen voor meer beschikbaarheid. Dit moeten we nu tijdelijk oplossen met meer hectares.”

Sensus verwacht hulp van nieuwe cichoreirassen. “Voor 2021 is een nieuw ras beschikbaar: Ormandy. Nieuw toegelaten op de rassenlijst is Oratorio. Voor de komende jaren verwachten we meerdere nieuwe rassen met hogere opbrengstniveaus.”

Daar zitten ook rassen bij die tolerant zijn tegen herbiciden in de groep sulfonylureas, vertelt Schunselaar. “Dan moeten deze en andere herbiciden, die cruciaal zijn voor de onkruidbestrijding in de cichoreiteelt met inzet van minder chemie, natuurlijk wel toegelaten zijn of blijven. We hopen en verwachten dat het ministerie van LNV dit ook begrijpt en samen met ons wil werken aan toekomstbestendige onkruidbestrijding – met minder chemie – in de teelt van inulinecichorei.”

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer