Doorgaan naar artikel

Sensus wil groter areaal cichorei contracteren

De oogst van cichorei in september van dit jaar. - Foto: Peter Roek

De oogst van cichorei in september van dit jaar. - Foto: Peter Roek

Sensus wil een groter areaal cichorei vastleggen voor 2021. De reden hiervoor is de aanhoudende groei in de afzet van inuline, het voedingsingrediënt in de cichoreiwortel.

Het gaat volgens Sensus om een ‘beperkte’ uitbreiding van het areaal. De rest van de toenemende behoefte moet worden ingevuld door meer inuline te produceren per hectare.

De contractering voor het volgende teeltseizoen is deze week begonnen. De contractvoorwaarden zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2020, waarmee stabiliteit in de keten wordt nagestreefd. Ook in 2021 bouwen telers rechten op voor de loyaliteitspremie op contract 2023.

Loyaliteitspremie door correctie op contractprijs

Die loyaliteitspremie komt voort uit de eenmalige correctie die Sensus op de driejarige contractprijs (2020/‘21/‘22) uitvoerde, voor ‘noodzakelijk resultaatherstel’ van het bedrijf. “Je zou kunnen zeggen dat we hiermee de telers hebben gevraagd ons te helpen”, legt René Schunselaar, manager agrarische dienst bij Sensus, de loyaliteitspremie uit.

“Mede op verzoek van de telersvereniging hebben we voor deze ‘hulp’ als tegenprestatie de toezegging gedaan dat, bij voldoende hersteld bedrijfsresultaat, in 2023 een premie wordt uitbetaald. Dat geldt voor telers die in de tussenliggende periode (2020-2022) loyaal zijn geweest en voor een wat lagere prijs voldoende cichorei zijn blijven telen.”

Opbrengst cichorei verhogen

Wat Schunselaar betreft past deze toezegging goed in de ambitie om ‘samen verder’ te komen. “Uiteraard werken we daarbij met telers en andere agropartners aan het programma om de opbrengst van cichorei te verhogen naar gemiddeld 10 ton inuline per hectare.” En daarin slaagt de cichoreiketen goed, zegt Schunselaar. “We hebben over de eerste 5 jaar van dit programma een gemiddelde progressie behaald van plus 3% per jaar.”

Telers weerbaarder maken tegen extremen

Voor het nieuwe seizoen is de Sensus Overzaai Support in ontwikkeling. Hiermee wil de cichoreiverwerker telers weerbaarder maken tegen de weersextremen. Cruciaal voor een goede opbrengst is immers een goede kieming en opkomst van cichorei. Daarom biedt Sensus een coulanceregeling om de zaadkosten bij een eventuele overzaai voor telers te beperken. Details van deze regeling worden uitgewerkt.

Herbiciden

Wat betreft het herbicidengebruik kan Sensus melden dat Bonalan beschikbaar is voor de teelt van 2021. Voor het weggevallen chloorprofam (CIPC) is een transitievrijstelling aangevraagd, omdat goede alternatieven in ontwikkeling zijn. Het is dus nog onzeker of CIPC in 2021 mag worden ingezet.

Naar de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding in cichorei loopt onderzoek, mede in Cosun-verband. Te denken valt aan wiedeggen, precisieschoffelapparatuur en onkruidtrekkers.

De huidige campagne loopt volgens plan, zegt Schunselaar. “De opbrengsten van oogst 2020 zijn sterk wisselend en het inulinegehalte loopt richting 17%.”

Beheer
WP Admin