SER onderzoekt landbouwakkoord

LNV-minister Carola Schouten. - Foto: ANP
LNV-minister Carola Schouten. - Foto: ANP

De Sociaal Economische Raad (SER) gaat de mogelijkheden voor een breed gedragen landbouwakkoord onderzoeken.

Die opdracht heeft demissionair landbouwminister Carola Schouten gegeven aan de SER. Een landbouwakkoord moet een toekomstperspectief geven aan de landbouw, waarbij ook aandacht is voor de wisselwerking met andere economische sectoren.

Afspraken over verduurzaming

Het voornemen van Schouten voor deze verkenning is de uitvoering van de aangenomen motie tijdens het stikstofdebat afgelopen december. Roelof Bisschop (SGP) pleitte in deze motie voor een landbouwakkoord, waarin financiers, levensmiddelenbedrijven, maatschappelijke organisaties en de landbouworganisaties gezamenlijk tot afspraken komen over onder andere verduurzaming van de landbouw.

De SER moet gaan kijken naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame landbouw. In het huidige economische model is er onvoldoende ruimte voor boeren om te verduurzamen. Dat moet anders, maar hoe? Dat gaat de SER nu dus onderzoeken. Hierbij komen thema’s als klimaat, mest, stikstof en het rendement van het boerenbedrijf bij kijken.

Oog op formatie

Naar aanleiding van dit onderzoek moeten politieke keuzes gemaakt worden. Het verkennende onderzoek moet begin april op de plank liggen, ‘met het oog op de formatie’, zo schrijft de demissionair minister.

LTO Nederland is blij met dit voornemen. In een persbericht laat voorzitter Sjaak van der Tak optekenen dat er in het stikstofdossier veel aandacht gaat naar de ecologische situatie, maar, “het is goed dat er nu serieus aandacht komt voor het sociaaleconomische perspectief. We nemen daarmee de regie.” Namens LTO is Sjaak van der Tak ook lid van het bestuur van de SER.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.