Serieus signaal van Rabo over veehouderij

12-08 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Is het een politiek signaal van Rabobank? Wie het weet mag het zeggen.

‘De politiek’ moet het zich in ieder geval wel aanrekenen. De belangrijkste geldverstrekker van agrarisch Nederland merkt de belangrijkste agrarische deelsector – de melkveehouderij – aan als ‘kwetsbaar’. En dan niet omdat het economisch niet goed zou gaan, integendeel. Het is de stiktofkwestie die deze sector – die tot voor kort gold als een van de paradepaardjes van de Nederlandse economie – als een molensteen om de nek hangt. Het statement van Rabobank is een niet mis te verstane boodschap: er moet een eind komen aan de impasse. Anders gooien we het kind weg met het badwater.

Een hoopgevend geluid komt uit de hoek van de aanhangers van innovatie als uitweg

Onvermijdelijke vervolgvraag: hoe dan? Een hoopgevend geluid komt uit de hoek van de aanhangers van innovatie als uitweg. De inmiddels in boerenkring bejubelde wetenschappers Han Lindeboom en Johan Sanders zijn dit zeer actief aan het uitdragen bij politieke partijen. Zij dragen negen concrete innovaties aan waarmee volgens hen de stikstof-reductiedoelen haalbaar zijn zonder gedwongen onteigening en zelfs zonder krimp van de veestapel.

Innoveren in plaats van saneren

Wensdenken? Dat zit er ongetwijfeld ook een beetje in. Maar ze staan niet alleen. Denk aan wetenschapper en oud-politicus Rudy Rabbinge, die ook onvermoeibaar pleit voor innoveren in plaats van saneren. Farmers Defence Force speelt nu heel handig in op de officiële presentatie van het plan van Lindeboom cs. De actiegroep ziet toch nog even af van die heel knalharde acties die ze vorige week nog aankondigde. Ze voelt vast ook wel aan dat die het draagvlak niet ten goede komen.

Werk aan de winkel voor Remkes, die volgende week de banken spreekt. De geluiden van zowel Rabo als de innovatieprofeten moeten bij hem doorklinken.Beheer