SGP: crisismaatregelen voor landbouw nemen

De SGP in het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie zo snel mogelijk actie onderneemt voor de land- en tuinbouw.

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zegt dat de land- en tuinbouw kampen met dalende prijzen voor zuivel, aardappelen, suiker en andere producten, ondanks de hamsterwoede van de consument.

Private opslag-regelingen openstellen

In schriftelijke vragen aan de Europese Commissie vraagt hij maatregelen te nemen om de prijs ondersteunen, door private opslag-regelingen open te stellen. Daarnaast zou de Europese Commissie ook andere meer specifieke maatregelen kunnen nemen, gericht op sectoren die in de knel komen. De regels voor de gemeenschappelijke ordening bieden daartoe de mogelijkheid. Bij het opvangen van de klap door de Russiche boycot van Europese landbouwproducten, is die regeling ook gebruikt.

Zeker zijn van voldoende voeding

“Juist in deze onzekere tijd moeten we zeker zijn van voldoende voeding dankzij een sterke landbouw”, zegt Ruissen. “Ik vind dat de Commissie in overleg met de sector snel in beeld moet brengen wat nodig is en niet moet schromen maatregelen te treffen.”

Seizoenwerkers beschikbaar

Ruissen vraagt de Europese Commissie om te zorgen dat seizoenwerkers uit andere EU-landen beschikbaar blijven voor het werk in de land- en tuinbouw, zoals voor de aardbeien- of aspergeteelt in Nederland. Bovendien wil hij weten wat de Europese Commissie doet om het vrij verkeer van voedingsmiddelen door Europa soepel te laten verlopen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.