SGP en CDA: kijk kritisch naar fosfaatrechtenstelsel

Volgens Roelof Bisschop (SGP) leidt het huidige fosfaatrechtenstelsel tot onrecht. - Foto: ANP
Volgens Roelof Bisschop (SGP) leidt het huidige fosfaatrechtenstelsel tot onrecht. - Foto: ANP

Volgens SGP‘er Roelof Bisschop ontbreekt een goede knelgevallenregeling in het huidige stelsel. Ook CDA‘er Jaco Geurts zou graag zien dat er eens goed naar het fosfaatrechtenstelsel wordt gekeken.

SGP wil een heroverweging van het fosfaatrechtenstelsel. Aanleiding is de kritiek van de voorzitter van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Bart Jan van Ettekoven, op het stelsel voor de melkveehouderij. Staatsraad Van Ettekoven ziet een gelijkenis tussen het fosfaatrechtenstelsel en de toeslagenaffaire rondom kinderopvang, die leidde tot de val van het kabinet. Volgen Van Ettekoven is er bij het fosfaatrechtenstelsel ook weinig ruimte geboden voor maatwerk en knelgevallen.

Knelgevallen

SGP‘er Roelof Bisschop zei tijdens het debat dat bij het fosfaatrechtenstelsel een goede knelgevallenregeling ontbreekt. “Boeren moeten het niet van de wet hebben, maar van een beroep op de rechter, dat maar zelden slaagt. Tientallen melkveehouders zitten nog altijd in de knel, omdat de minister hen doorverwijst naar de rechter.Terwijl de rechter kiest, of gezien de wetgeving moet kiezen voor een strikte interpretatie van de wet. Dat leidt tot grof onrecht”, zei Bisschop.

De SGP‘er zegt dat de situatie is gecreëerd door wetgeving, waarbij de Tweede Kamer de hand in eigen boezem steekt, maar dat de overheid wel maatregelen moet nemen en het stelsel moet herzien. Concreet vraagt Bisschop hoe de minister een nieuw drama zoals de toeslagenaffaire gaat voorkomen. Hij roept Schouten op om ervoor te zorgen dat de NVWA bij handhaving bij knelgevallen een pas op de plaats maakt tot er een fatsoenlijke knelgevallenregeling is.

Geurts: fosfaatrechtenstelsel doorlichten op effecten

CDA‘er Jaco Geurts zou ook graag zien dat er eens goed naar het fosfaatrechtenstelsel wordt gekeken. Na het toeslagendebat werd een motie van Geurts partijgenoot Pieter Omtzigt aangenomen, waarin wordt gevraagd om een externe partij andere wetgeving eens te laten doorlichten, om te kijken of hier ook wetgeving is die bij de uitvoering zeer hardvochtige effecten hebben op groepen burgers. Geurts stelt nu voor om het fosfaatrechtenstelsel ook vanuit dit oogpunt te bekijken. Volgens de motie moet deze doorlichting binnen drie weken zijn afgerond.

Schouten: knelgevallenregeling was politiek besluit

Landbouwminister Carola Schouten zei tijdens het debat dat is afgesproken dat er niet wordt gehandhaafd bij het fosfaatrechtenstelsel zolang er rechtszaken lopen. Ze wijst er ook op dat de invulling van de knelgevallenregeling een politiek besluit is geweest, waarbij ook de Kamer een rol heeft gespeeld.

Schouten erkent dat er een zeer nauwe invulling is gegeven aan de knelgevallenregeling. Dat was het gevolg van de beperkte beschikbaarheid van het aantal fosfaatrechten. “Het was een verdelingsvraagstuk. Hoe breder de knelgevallenregeling zou worden, hoe groter ook de generieke korting zou zijn om de knelgevallenregeling mogelijk te maken.”

Ruimere regeling leidt tot hogere generieke korting

De minister, die aantrad nadat het fosfaatrechtenstelsel was aangenomen, maar wel te maken kreeg met de grote problemen van bedrijven die in de knel zijn gekomen, zei tijdens het debat dat achteraf gezien een ruimere knelgevallenregeling in sommige situaties meer soelaas had geboden, maar dat daar wel een hogere generieke korting tegenover had gestaan.

Het fosfaatrechtenstelsel werd in 2018 van kracht, met als doel de fosfaatproductie van de melkveehouderij te begrenzen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.