SGP en CDA: krimp alleen onder strikte voorwaarden

De mogelijkheid om generiek te korten op de veestapel wordt mogelijk wat minder strikt dan aanvankelijk voorgesteld. Dat blijkt tijdens de behandeling van de voorgestelde wijziging van de meststoffenwet in de Tweede Kamer.

Landbouwminister Carola Schouten wil vanwege het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatievoorwaarden de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds wettelijk vastleggen. Daarnaast biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om in te grijpen als sectoren hun stikstof- of fosfaatplafond overschrijden. Ofwel: om generiek te korten op de veestapel.

Voermaatregelen of vrijwillige bedrijfsbeëindiging

CDA en SGP willen de mogelijkheden om generiek te korten zo laat mogelijk inzetten. Ze dienden daarom een amendement in waarin ze extra voorwaarden stellen. Ze vinden dat er alleen generiek gekort mag worden als de productie niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden verlaagd. Gedacht wordt dan bijvoorbeeld aan voermaatregelen of vrijwillige bedrijfsbeëindiging.

Compensatie voor boeren

Ook vinden de politici dat er een compensatie moet zijn voor boeren en dat er alleen gekort mag worden als zowel het sectorale als het nationale productieplafond wordt overschreden. De eventuele invoering van een generieke korting moet daarnaast worden voorgelegd aan het parlement.

Begrip voor gevoeligheden

Schouten zegt begrip te hebben voor de gevoeligheden in het wetsvoorstel en de emotie die daarbij komt kijken, met het fosfaatreductieplan en de invoering van de fosfaatrechten nog vers in het geheugen. Schouten benadrukt dan ook dat ze de maatregel het liefst niet wil gebruiken. Ze zegt bereid te zijn de aanvullingen van CDA’er Jaco Geurts en SGP’er Roelof Bisschop opperen wel op te nemen in de wet, als de Kamer daar voor stemt.

Het is zoals bij de handrem in de trein. Hij zit er wel, maar voordat je hem gebruikt, moet je wel het glaasje kapot slaan

Futselaar: ontgoocheld

SP-Kamerlid Frank Futselaar zegt hier ontgoocheld over te zijn. “Hebben we nu niet geleerd van de afschaffing van het melkquotum en de fosfaatproblemen?”, vraagt hij zich af. “Nu zouden we eindelijk een handrem in de wet krijgen om tijdig in te grijpen, maar nu steunt de minister de aanpassing van de wet waardoor de rem niet gebruikt kan worden.”

Bisschop ontkent dat de handrem niet meer gebruikt kan worden. “Het is zoals bij de handrem in de trein. Hij zit er wel, maar voordat je hem gebruikt, moet je wel het glaasje kapot slaan. De overheid moet bij dit wetsvoorstel zorgvuldig overwegen of het ingezet wordt”, zegt Bisschop.

Wet met grote spoed behandeld

De Tweede Kamer stemt dinsdag 3 december over het wetsvoorstel en de amendementen. De wet wordt met grote spoed behandeld, vanwege de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020. De wet is nodig om in aanmerking te komen voor verlenging van de huidige derogatie. Schouten verwacht hierover pas begin 2020 duidelijkheid te krijgen. “Misschien pas in maart of april”, zegt ze.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.