Skip to content

Slachterij Gosschalk stilgelegd door NVWA

Keuringsdienst NVWA heeft de erkenning van exportslachterij Gosschalk per direct ingetrokken.

Exterieur van bedrijfspand Exportslachterij Gosschalk in Epe. Het slachthuis mag vanaf zaterdag 3 juli geen slachtwerkzaamheden meer verrichten. Het sluiten van de slachterij geldt voor zowel de slacht van varkens als van runderen. - Foto: Jan Willem Schouten premium

Exterieur van bedrijfspand Exportslachterij Gosschalk in Epe. Het slachthuis mag vanaf zaterdag 3 juli geen slachtwerkzaamheden meer verrichten. Het sluiten van de slachterij geldt voor zowel de slacht van varkens als van runderen. - Foto: Jan Willem Schouten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de erkenning van Exportslachterij Gosschalk per direct ingetrokken.

Het slachthuis kan op vrijdag 2 juli de slachtwerkzaamheden afronden, maar mag vanaf zaterdag 3 juli geen slachtwerkzaamheden meer verrichten. Dat schrijft Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer.

De slachterij kwam eerder deze week in opspraak nadat beelden van Varkens in Nood naar buiten kwamen waarop te zien was dat varkens in de slachterij ernstig werden mishandeld. De NVWA plaatste de slachterij daarop maandag 28 juni onder verzwaard toezicht. Controleurs van de NVWA hebben bij dit toezicht er plaatse deze week opnieuw overtredingen met betrekking tot dierenwelzijn geconstateerd. Het gaat om overtredingen die vergelijkbaar zijn met de zaken die op de beelden te zien waren, aldus NVWA. Ook heeft Varkens in Nood bij NVWA nieuwe beelden aangeleverd waarop overtredingen zichtbaar waren. Deze bevindingen in combinatie met de brede afkeur in de maatschappij en de oproep van de Tweede Kamer om het slachthuis te sluiten, hebben bijgedragen aan het besluit van NVWA om de erkenning vooralsnog in te trekken.

Sluiting slacht varkens en runderen

Het sluiten van de slachterij geldt voor zowel de slacht van varkens als van runderen. Het verdere verwerkingsproces mag wel plaatsvinden. NVWA trekt bovendien de getuigschriften van vakbekwaamheid in van de medewerkers van het slachthuis die een ernstige dierenwelzijnsovertreding hebben begaan.

Het slachthuis moet nu een plan van aanpak opstellen om de situatie in het slachthuis te verbeteren, voordat de NVWA weer in gesprek wil treden over hervatting van de slachtwerkzaamheden. “Op basis van het plan van aanpak beoordeelt de NVWA of dit voldoende vertrouwen geeft dat het bedrijf in staat is het dierenwelzijn afdoende te borgen”, schrijft Schouten. In het plan van aanpak moet onder andere worden beschreven hoe de bedrijfsleiding gaat voorkomen dat medewerkers opnieuw dierenwelzijnsovertredingen zal begaan en ervoor zal zorgen dat alleen mensen met het juiste vakbekwaamheidsniveau met levende dieren mag werken. Ook moet de slachtsnelheid zodanig zijn dat goed dierenwelzijn kan worden geborgd. Wanneer het bedrijf opnieuw mag opstarten zal dit stapsgewijs en gecontroleerd gebeuren.

Strafrechtelijk onderzoek

Stichting Varkens in Nood heeft op 28 juni aangifte gedaan bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft daarop besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Schouten waarschuwt hele sector

Minister Schouten verwacht dat er met de sluiting van de slachterij een signaal wordt afgegeven aan de hele slachtsector. “De beelden laten een grote minachting van het bedrijf voor de toezichthouder zien. Die bovendien versterkt wordt doordat het begaan van overtredingen door is gegaan, terwijl de beelden al gepubliceerd waren en er maatregelen waren opgelegd. Met de schorsing van de erkenning en de randvoorwaarden en eisen waaraan moet worden voldaan voordat de schorsing ongedaan gemaakt kan worden, verwacht ik dat het dierenwelzijn bij dit slachthuis sterk verbetert. En dat is hard nodig”, aldus Schouten. “Misstanden worden niet getolereerd en indien misstanden opnieuw in dit slachthuis of andere slachthuizen worden geconstateerd, aarzelt de NVWA niet om opnieuw hard op te treden. Het is nu echt aan de sector om een serieuze kentering in gedrag te laten zien”, zegt Schouten.

Gevolgen voor veehouders

Slachterij Gosschalk is met de slacht van zo’n 15.000 varkens per week een kleine speler ten opzichte van het totaalaantal van 300.000 varkens dat wekelijks in Nederland wordt geslacht. Het effect van de sluiting voor de afzet van varkens zal daarom naar verwachting beperkt zijn. In de dalende markt, met een daling van de varkensprijs van 15 cent in de afgelopen drie weken, is het wel de vraag of andere slachterijen genegen zijn om de aanvoer van varkens over te nemen. Eerder deze week zette de grootste afnemer van exportslachterij Gosschalk, McDonald‘s, de afname van vlees van het bedrijf al stil.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin