Slachterijen verwerken ook dit jaar zwaardere varkens

25-03 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Door met name uitbraken van corona onder slachterijpersoneel in Duitsland en in iets mindere mate in Nederland konden in 2020 gedurende enkele maanden veel minder varkens geslacht worden dan normaal.

Hierdoor liep het gemiddelde geslacht gewicht harder op dan voorgaande jaren. Dat lag volgens RVO-cijfers op 99,6 kilo, in 2019 was het nog 98 kilo. Ook in de eerste tien weken van dit jaar krijgen slachterijen, met een gemiddeld gewicht van 102 kilo, zwaardere varkens te verwerken. Met dergelijke gewichten rijst de vraag hoe ver de slachtgewichten nog op kunnen lopen.

Rem op leveren van zware varkens

Gezien de uitbetalingsschema’s van de verschillende concepten zal er toch een rem op het leveren van zware varkens komen. In het algemeen staan de gewichtsgrenzen voor concepten met beren en gelten strakker dan voor concepten met borgen en gelten. Met name voor beren en gelten in Beter Leven-concepten zijn de kortingen voor te zware dieren fors. Daarom is het meestal niet aantrekkelijk om zwaarder te leveren dan gemiddeld 96-97 kilo.

Secuur uitzoeken is een vereiste. Bij borgen en gelten lopen de gewichtsgrenzen verder op, tot soms 113 tot 116 kilo geslacht gewicht. Ook lopen de kortingen minder snel op. In deze concepten is een gemiddeld slachtgewicht van 105 kilo meestal optimaal.

Het blijft zoeken naar het optimum

Met het huidige gemiddelde slachtgewicht zit al een aanzienlijk deel van de varkens boven het optimale gewicht. Hoe zwaar een varkenshouder zijn dieren uiteindelijk aflevert, wordt bepaald door de hoogste marge die er te halen is. Elke extra kilo geslacht gewicht kost ongeveer een euro extra en moet dus minimaal een euro opleveren om iets aan de marge toe te voegen als aanschaf van nieuwe biggen niet aan de orde is. Staat de volgende lichting biggen al klaar, dan moet de extra kilo minstens € 1,30 opleveren, anders is het beter om lichter te leveren en de nieuwe biggen op te zetten. Het blijft daarbij zoeken naar het optimum tussen de kosten voor het opleggen van meer biggen per jaar bij lichter leveren en de kosten voor meer voer bij het zwaarder leveren.

van der LindeBeheer