Slechte opbrengst vroeg aardappelras Amora

05-08-2020 | |
De opbrengsten van het vroege fritesaardappelras Amora vallen tegen. - Foto: Henk Riswick
De opbrengsten van het vroege fritesaardappelras Amora vallen tegen. - Foto: Henk Riswick

De opbrengst van het vroege aardappelras Amora blijft ruim onder het meerjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de laatste proefrooiing door het Belgische aardappelinstituut PCA.

Het meerjarig gemiddelde van de eindopbrengst bedraagt 44 ton per hectare. Dit jaar haalt de eindopbrengst net 40 ton per hectare. Begin augustus monsterde PCA de percelen voor de laatste maal. Ten opzichte van de proefrooiing tien dagen eerder was de opbrengst nagenoeg niet meer gestegen. Dat is niet verwonderlijk, want alle percelen waren nagenoeg afgestorven, op één beregend perceel na.

Grote opbrengstverschillen tussen percelen

Qua opbrengst zit er een grote spreiding tussen de aardappelpercelen. Het best opbrengende perceel leverde wel 68 ton per hectare op, terwijl het slechtst opbrengende perceel niet meer dan 19 ton per hectare opleverde. Twee percelen lieten het qua opbrengst volledig afweten; een was compleet verdroogd terwijl in het andere bacterieziek voorkwam.

De sortering was vrij fijn. 71% zat in de maat 50 millimeter opwaarts. In 2017 en 2018 was de maatsortering echter nog fijner.

Sinora levert gemiddelde opbrengst

Het middenvroege fritesaardappelras Sinora ligt qua opbrengst exact op het meerjarig gemiddelde van 40 ton per hectare. Bij de proefrooiing vorige maand leek het gewas nog op een bovengemiddelde opbrengst af te stevenen, maar de weken daarna groeiden wekelijks minder kilo’s bij dan in andere jaren. De aangroei in de voorbije tien dagen bedroeg 250 kilo per hectare per dag, terwijl dat normaal in deze periode 390 kilo per hectare per dag is.

De helft van de proefpercelen is inmiddels afgestorven en van de nog enigszins groene percelen ligt de afrijping op 70%. De grofte is evenals de opbrengst in lijn met het meerjarig gemiddelde: 78% in de maat 50 millimeter opwaarts.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur
Meer over


Beheer