SMK: geef PlanetProof-telers zelfde GLB-steun als biotelers

07-12-2021 | |
SMK vraagt het ministerie om de steun ook te richten op telers die voldoen aan de eisen van On the Way to PlanetProof. - Foto: Misset
SMK vraagt het ministerie om de steun ook te richten op telers die voldoen aan de eisen van On the Way to PlanetProof. - Foto: Misset

Telers met een PlanetProof-certificaat weten nog niet of zij in aanmerking komen voor extra GLB-vergroeningsgelden, zoals biotelers.

Het kabinet heeft de invulling van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bekendgemaakt via het concept-Nationaal Strategisch Plan. Inkomenssteun wordt herverdeeld en er komen extra groene eisen, deels vrijwillig, deels verplicht, zoals verplichte vruchtwisseling en bufferstrook op bouwland.

Gemiddeld per hectare € 109

De basis-hectarepremie wordt € 255 per hectare in 2023. Naast deze basis-inkomenssteun is er gemiddeld per hectare € 109 beschikbaar als vergoeding voor deelname aan de nieuwe eco-regelingen. Biologische telers komen in aanmerking voor deze eco-regelingen. Telers met On the Way to PlanetProof hebben die zekerheid nog niet, stelt Stichting Milieukeur (SMK).

‘Duurzaamheid stimuleren’

SMK vraagt daarom het ministerie om die steun ook te richten op telers die voldoen aan de eisen van On the Way to PlanetProof. “GLB-steun voor boeren met dit erkende onafhankelijke keurmerk is een uitstekend middel om duurzaamheid in de landbouw te stimuleren. Dat doet het keurmerk via de integrale aanpak op alle doelen van de GLB-eco-regelingen, zoals biodiversiteit, klimaat, landschap, water en bodem. SMK gaat verder in gesprek met het ministerie over de invulling van de eco-regelingen en in hoeverre dit overeenkomt met de prestaties die ondernemers leveren via On the Way to PlanetProof.”

Duurzaamheidsprojecten

Volgens belangenbehartiger LTO Nederland dreigt Nederland met zijn invulling van het GLB voor een verdere inkomensdaling van boeren te zorgen. Nederland kiest er volgens hen voor om 30% van de subsidies die ze normaal direct krijgen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, nu over te hevelen naar een ander potje dat bestemd is voor duurzaamheidsprojecten.

Volgens Niels Zuurbier, voorzitter van LTO-vakgroep vollegrond, is voor intensieve groenteteelt deelname aan het GLB een individuele afweging. Een bufferstrook van 3 meter langs een watergang kan € 2.000 aan opbrengsten kosten. Daar is in de plannen geen compensatie voor. Aan de andere kant zijn er telers waar de opbrengsten per hectare lager zijn. Zij zien de GLB-vergoedingen wel als inkomensonderdeel.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur


Beheer