SMK legt eisen voor MDV-stal hoger

16-12-2020 | Laatste update op 21-04 | |
Foto: Wouter van Assendelft
Foto: Wouter van Assendelft

De Stichting Milieukeur (SMK) legt de lat voor MDV-stallen (Maatlat Duurzame Veehouderij) de komende twee jaar weer iets hoger. Gevolg is dat veehouderijen meer moeten doen om een nieuwe stal in aanmerking te laten komen voor subsidie.

De aanpassingen van de eisen raken met name melkvee-stallen, maar ook kalver-, en varkensstallen. De gepubliceerde schema’s voor de diverse diercategorieën zijn te raadplegen op de MDV-website. De ambitieverhoging gaat onder de titel van MDV14.

Voor melkveestallen zijn de energiemaatregelen herzien, onder andere door het verwijderen van de criteria voor een frequentieregelaar op de vacuümpomp en diameter leiding spoelbak, omdat dit gangbare investeringen zijn in nieuwe melkveestallen.

Nieuwe maatregelen

Enkele nieuwe maatregelen zijn toegevoegd. Deze gaan over tijdelijke opslag zonne-energie, bewegend voerhek en een energiezuinige melkrobot. Door het verwijderen van criteria en het aanpassen van de bonus/malus punten, kunnen er minder punten behaald worden op de klimaatlat. Het ambitieniveau voor melkveestallen wordt daarvoor deels gecorrigeerd.

Criteria voor dierenwelzijn

Ook zijn criteria aangepast voor dierenwelzijn. Voor een aantal diercategorieën moeten meer punten worden behaald voor dit thema. Dit betreft vleesvarkens, opfok-vleeskalveren en afmest-vleeskalveren. Er wordt extra gestimuleerd om verrijkingsmaterialen toe te passen die beter aansluiten bij de behoeften van het varken. Hiervoor is de puntentoekenning aangepast. Voor het onderdeel klimaat geldt dat bij alle diercategorieën de puntentoekenning voor het energieverbruik van emissiereducerende technieken wordt aangepast. Door deze wijziging is duidelijker wat het relatieve energieverbruik is van de toegepaste techniek; energiezuinige technieken ontvangen ‘bonuspunten’ en technieken die veel energie verbruiken ontvangen ‘maluspunten’.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.