Skip to content

Snel ‘vergaande’ wet protectie telers tegen supers

Updated on:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Foto: ANP

Foto: ANP

Er komt zo snel mogelijk wetgeving om telers te beschermen tegen de macht van supermarkten.

Landbouwminister Carola Schouten wil zo snel mogelijk Europese besluiten overnemen om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De Europese regels schrijven 1 november 2021 voor, maar de minister wil zo snel mogelijk invoering van de regels waar supermarkten zich afgelopen najaar nog sterk tegen uitspraken. Dat stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in antwoorden op Kamervragen over prijsdruk bij fruit.

Gedwongen betaling promotie

Deze nieuwe regels moeten een einde maken aan vertraagde betalingen, onduidelijke contractvoorwaarden, plotselinge of ongerechtvaardigde annulering van bestellingen of opzegging van contracten. Ook moet er een einde komen aan gedwongen betaling voor promotie of reclamekosten, onverklaarbare afkeur van producten en gedwongen terugname van onverkochte producten.

Anoniem klagen

Supermarkten hebben in het najaar van 2019 kritische reacties ingediend op het wetsvoorstel. Nederland heeft geen extra verboden opgenomen in dat wetsvoorstel, maar wel de mogelijkheid van anoniem klagen en een verplichte geschillencommissie. Supermarktketens Albert Heijn (AH) en Jumbo en inkooporganisatie Superunie hebben zich tegen deze manier van klagen gekeerd. AH stelt dat het wetsvoorstel de keten benadeeld in de relatie met versleveranciers, omdat het vreest dat anoniem klagen leidt tot naming and shaming.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt als taak toezicht te houden op het verbod op oneerlijke handelspraktijken, maar AH wil dat klachten en acties van ACM openbaar gemaakt worden. De 3 ketens wijzen op hun al langere inzet tot samenwerking in vaste ketens met telers.

Overgangstermijn

Jumbo noemt het wetsvoorstel ‘sterk ingrijpend op de vrije markt’ en stelt dat het met leveranciers lange termijn afspraken heeft en dat telers een goede prijs krijgen. Superunie vreest dat het wetsvoorstel tot extra kosten leidt. De inkooporganisatie verwacht ook dat het verdienvermogen van telers hierdoor nog verder onder druk komt te staan. Ook vraagt Superunie een overgangstermijn van 3 jaar in plaats van 1 jaar om alle contracten om te zetten.

Telersvereniging mag klagen

In de consultatie was de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) de enige vertegenwoordiger namens telers. De NAV vindt de regelgeving niet ver genoeg gaat. Zo zou nog altijd een betalingstermijn van 120 dagen mogelijk blijven. Ook kunnen afnemers nog tot 30 dagen voor levering afzien van aanschaf. Dat zou 60 dagen moeten zijn.

Wel is NAV blij dat producentenorganisaties mogen klagen namens de teler, om zo te voorkomen dat de teler in problemen komt met de afnemer.

Snel delen

jeroen verheul
Jeroen Verheul

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin