Sneller beschermd bij foute informatie fiscus

26-11-2021 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De Hoge Raad is omgegaan. Het vertrouwensbeginsel is eerder van toepassing dan dat uit oude uitspraken van onze hoogste rechters bleek.

Dit beginsel geldt nu ook als je iets doet op basis van informatieverstrekking van de overheid en later blijkt dat de informatie niet juist is. De ‘belastingschade’ die je door deze foute inlichtingen oploopt, hoef je niet te betalen. Dit volgt uit een uitspraak van begin november.

De ommezwaai van de Hoge Raad heeft als gevolg dat bedrijven en burgers beter beschermd worden. In de berechte zaak was er sprake van een burger die twijfelde of het wel verstandig was om zijn lijfrenteverzekering voortijdig af te kopen. Hij ging bij de Belastingdienst te rade en bezocht de website van de Belastingdienst. Uit de aldaar gegeven informatie maakte hij op dat hij bij afkoop geen revisierente hoefde te betalen omdat hij zijn lijfrenteverzekering had afgesloten vóór 16 oktober 1990. Dat blijkt achteraf niet te kloppen. Er is wél revisierente verschuldigd. Het gaat hier om een bedrag van ruim € 37.000 aan revisierente, een flinke smak geld dus. De man laat het er niet bij zitten en beroept zich op het vertrouwensbeginsel. Hij is immers afgegaan op de informatie van de Belastingdienst en op basis van die informatie heeft hij zijn lijfrenteverzekering afgekocht.

Vaste jurisprudentie

Volgens de oude vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan zijn beroep op het vertrouwensbeginsel alleen slagen als de revisierente kan worden aangemerkt als ‘daarenboven geleden schade’. En op dit punt slaan onze hoogste rechters een nieuwe weg in. De Hoge Raad laat de eis van ‘daarenboven geleden schade’ vallen. Deze eis is volgens de Hoge Raad niet langer te verenigen met de huidige rechtsopvattingen. Een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel is voortaan ook mogelijk voor belastingplichtigen die op basis van onjuiste informatie van de overheid een handeling hebben verricht (of nagelaten) als gevolg waarvan zij meer belasting verschuldigd zijn dan zij – op basis van die informatie – meenden te moeten betalen. En in de regel zal dit betekenen dat dit meerdere niet betaalt hoeft te worden, aldus de Hoge Raad.

In dit geval hoefde de revisierente niet betaald te worden. De lijfrente zou namelijk niet afgekocht zijn als op de website van de Belastingdienst de juiste informatie was vermeld. Want op informatie van de fiscus moet je kunnen vertrouwen.

Meer over


Beheer