Sociale dimensie duikt op in GLB-onderhandeling

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Foto: ANP
Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Foto: ANP

Het Europees Parlement, het Portugees voorzitterschap van de EU en de Europese Commissie onderhandelen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Arbeidsomstandigheden staan op de agenda.

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski vindt dat er vooruitgang is in de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vrijdagavond, na afloop van een dag onderhandelen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement en met het Portugese voorzitterschap van de EU liet hij via Twitter weten dat er constructief onderhandeld was en dat er voortgang was geboekt. Maar, liet hij weten, er is nog veel werk te doen: “Er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid.”

Nieuw voorstel over arbeidsomstandigheden

Van de kant van het Europees Parlement werd een nieuw voorstel op tafel gelegd, bericht op de arbeidsomstandigheden voor werknemers in de land- en tuinbouw. De parlementariërs willen zich ervan vergewissen dat er ‘geen Europees belastinggeld wordt gebruikt om bedrijven of personen te ondersteunen die geen respect hebben voor de rechten van werknemers of die het leven of gezondheid van werknemers in gevaar brengen’. Bij het opstellen van de Nationaal Strategische Plannen zouden vakbonden en werkgeversorganisaties betrokken moeten worden.

Korting op de landbouwsubsidie

Het is niet voor het eerst dat de sociale component op de vergadertafel ligt, maar nog niet eerder maakte dit element zo nadrukkelijk deel uit van de set van voorwaarden die gekoppeld worden aan de Europese steun aan de landbouw. Het Portugese voorzitterschap had eerder dit jaar een plan op tafel gelegd om de arbeidsvoorwaarden via de zijlijn van voorlichtingsdiensten aan de orde te stellen, om in 2026 een evaluatie te maken. Subsidieontvangers die zich niet houden aan collectieve arbeidsomstandigheden voor hun werknemers, of de nationale of Europese arbeidswetgeving overtreden, moeten daarvoor gestraft moeten worden in de vorm van een korting op de landbouwsubsidie, aldus het voorstel uit het parlement.

Vooruitgang geboekt

Volgens de parlementsdelegatie vergt zo’n voorwaarde niet veel extra‘s. Voor controle en handhaving kan worden aangesloten bij bestaande instanties, die nu ook al controles uitvoeren op de naleving van de regels op gebied van arbeidsveiligheid en uitbetaling van cao-lonen. Wat betreft de regelgeving verwijst het voorstel naar bestaande Europese richtlijnen op het gebied van onder andere arbeidsomstandigheden, over de verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers, en het verbod op ongelijke behandeling van werknemers.

Net als Wojciechowski vinden ook Norbert Lins (voorzitter van de landbouwcommissie van het Europarlement) en de Portugese landbouwminister Maria do Céu Antunes dat er vooruitgang is geboekt. “Maar er is nog een lange weg te gaan om tot een akkoord te komen”, aldus landbouwminister Maria do Céu Antunes

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.