Solidere financiering RFC biedt concurrentie kans

17-06 | |
De fabriek van Vreugdenhil Dairy Foods in Gorinchem, dat ruimte heeft voor nieuwe leden. - Foto: Herbert Wiggerman
De fabriek van Vreugdenhil Dairy Foods in Gorinchem, dat ruimte heeft voor nieuwe leden. - Foto: Herbert Wiggerman

Andere zuivelbedrijven kunnen een graantje meepikken van de veranderde financiering bij RFC, omdat een deel van de leden opties gaat afwegen.

FrieslandCampina (RFC) heeft een belangrijke hobbel genomen op weg naar een solidere financiering. Een royale meerderheid in de ledenraad heeft ingestemd met de introductie van leveringscertificaten en de verdere achterstelling van een fors deel van het ledenvermogen.

Beoogd is dat daarmee zo’n € 800 miljoen aan kapitaal van aard verandert. De nieuwe certificaten kunnen overigens ook op een interne beurs worden verhandeld.

Tussen € 150 miljoen en € 200 miljoen moet nog gefinancierd

Daarvan moet volgens FrieslandCampina tussen € 150 miljoen en € 200 miljoen nog worden gefinancierd, omdat niet alle leden-bedrijven genoeg obligaties op naam hebben om simpelweg te kunnen omwisselen naar leveringscertificaten.

Vertaald naar hele bedrijven met een jaarleverantie van om en nabij 1 miljoen kilo melk, betekent het dat ruwweg tussen 1.800 en 2.500 leden-bedrijven zich binnen tien jaar tijd tegen € 80.000 per bedrijf moeten inkopen in hun eigen coöperatie (om te mogen blijven leveren). In de praktijk zal het meer bedrijven treffen die gedeeltelijk moeten bij-financieren.

Blijven bij FrieslandCampina, of weggaan

Voor deze bedrijven kan dit een keuzemoment betekenen: blijven bij de vertrouwde coöperatie, of om zich heen kijken naar iets anders. Voor de meeste van die bedrijven zal weggaan geen optie zijn, omdat er simpelweg geen andere verwerkers zijn die zoveel leveranciers erbij kunnen hebben.

Toch kan een aantal bedrijven de mogelijkheid te baat nemen. Te meer omdat ze bij vertrek nog steeds gebruik kunnen maken van de Europese vertrekregeling, die bepaalt dat RFC-leden bij overstap naar een andere afnemer € 5 per 100 kilo melk aan premie meekrijgen. Ook kunnen eventuele obligaties te gelde worden gemaakt.

Ruimte bij Royal A-ware, Vreugdenhil en DOC Kaas

Er zijn een paar bedrijven die openstaan voor nieuwe leveranciers. Royal A-ware heeft ruimte voor extra deelnemers aan het recent uitgebreide Albert Heijn-programma (‘Beter voor de boer’) en heeft soms ook anderszins ruimte voor extra leveranciers. Daarnaast zijn er Vreugdenhil Dairy Foods en ook DOC Kaas die ruimte hebben voor nieuwe leveranciers of leden. Deze bedrijven waren vorig jaar in staat om, afhankelijk van de melkstroom, behoorlijk concurrerende melkprijzen te betalen.

Royal A-ware meldde in april 150 boeren erbij te zoeken, Vreugdenhil kan ook wel 100 miljoen tot 200 miljoen kilo melk gebruiken. DOC Kaas heeft in de voorbije jaren nogal wat melk verloren, maar heeft ook ruimte om weer te groeien.

Groeikansen

Zo kan een aanpassing die FrieslandCampina financieel sterker moet maken, als neveneffect hebben dat ook concurrenten in de markt nieuwe groeikansen krijgen dan wel aanpakken.

van der HorstBeheer