Sollicitaties Vogelaar en Haanstra probleem voor LTO

Boerenorganisatie LTO is in een bijzonder lastige positie terechtgekomen. Van het al jaren gekoesterde, zorgvuldige scenario om buiten de schijnwerpers een nieuwe voorzitter voor LTO Nederland voor te dragen als opvolger van de in mei afgetreden Marc Calon, komt niets meer terecht.

Twee ‘landbouwmastodonten’ hebben zich in alle openbaarheid bij de vertrouwenscommissie van LTO gemeld als opvolger van Calon: Jan Cees Vogelaar en Jaap Haanstra. De vertrouwenscommissie beoordeelt de kandidaten en doet een voordracht aan de ledenraad. LTO wil niet reageren op de publieke sollicitatie van beiden en ook dat past in het scenario: procedures voor benoemingen vinden al jaren lang binnen de burelen van LTO plaats. Toen Albert Jan Maat vertrok, hoorde de buitenwereld niets tot het moment dat Marc Calon door de ledenraad op het schild werd gehesen. Wie de eventuele andere kandidaten waren, bleef onbekend.

Vogelaar: ‘Toen wilden ze me ook al niet’

Een van de laatste voorzitters die via een verkiezing werd benoemd, was in 1997 dezelfde Jan Cees Vogelaar. Hij werd in dat jaar voor vier jaar voorzitter LTO Melkveehouderij. Een paar jaar later werd de benoemingsprocedure aangepast en sindsdien gaat alles in beslotenheid via een vertrouwenscommissie. Volgens Vogelaar heeft die verandering alles met zijn persoon te maken. “Toen wilden ze me ook al niet”, zegt hij nadrukkelijk.

Overleggen waar kan en anders de beuk er in als het nodig is

Af van ‘oeverloos polderen’

Vogelaar en Haanstra pleiten voor het herinvoeren van verkiezingen. Daarom dragen ze ook hun visie uit, die is terug te vinden op hun verkiezingswebsite. Zo willen ze af van ‘oeverloos polderen’. “Overleggen waar kan en anders de beuk er in als het nodig is”, staat in hun tienpuntenplan. Draagvlak is voor hen essentieel. Op de site kan iedereen laten weten of ze hun kandidatuur steunen. Na een dag staat de teller op meer dan 70%. Beiden willen een draagvlak van minstens 60%.

Voordelen voor LTO

De huidige procedure heeft veel voordelen voor LTO. Zo kunnen niet geschikte, maar ook ongewenste, kandidaten geruisloos worden afgevoerd. Dat geruisloos afvoeren gaat bij Vogelaar en Haanstra niet meer lukken. Heel agrarisch Nederland weet van hun sollicitatie. Dus als Jan Cees Vogelaar, die zichzelf een assertieve voorzitter noemt, of de in LTO-kringen zeer gerespecteerde verbinder Jaap Haanstra afvallen in de race, dan zal LTO wat uit te leggen hebben aan de leden.

Profileren past niet in huidige werkwijze

Het profileren, dat Haanstra en Vogelaar in de komende tijd zeker zullen doen, past helemaal niet in de huidige LTO-werkwijze, waarbij in ‘achterkamertjes’ gesproken wordt met kandidaten. De vraag is gerechtvaardigd of zich nu nog wel tegenkandidaten zullen aanmelden of zelfs dat degenen die zich al aangemeld hebben, hun aanmelding terugtrekken onder de nu volstrekt andere dynamiek in de benoemingsprocedure. Een nieuwe voorzitter zal toch altijd vergeleken worden met de rasbestuurders Vogelaar en Haanstra.

Een – kleine – ontsnappingsroute bieden Haanstra en Vogelaar LTO wel. Ze houden beiden vast aan het duo-voorzitterschap. Wellicht dat de LTO-reglementen een dergelijke invulling van het voorzitterschap niet toestaan. Maar of dat als argument voldoende is voor de LTO-leden om beide kandidaten buiten de deur te houden, blijft voorlopig de grote vraag.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.