Somberheid troef bij leiders FrieslandCampina

16-12-2019 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: ANP - Foto: "Lex van Lieshout"
Foto: ANP

Morgen, dinsdag 17 december, vergadert de ledenraad van FrieslandCampina. De voorstellen, onder meer over de verlaging van de garantieprijs, zijn na de raadpleging van de leden in de vergaderingen wat aangepast.

Ik denk dat de acties van de leden, buiten de reguliere organisatorische lijnen om, zeker invloed hebben gehad. Ik bedoel dan de bezorgde boeren uit Twente.

Hun tienpuntenplan is echter op geen stukken na overgenomen. Ik ben benieuwd of ze hiermee tevreden zijn. Dat kan bijna niet. Dat wordt dus zich mokkend neerleggen bij de morgen genomen besluiten, of doorvechten.

Besluitvorming in bestuur ’te gladjes’

Zeker is dat FrieslandCampina zich dit jaar niet kan verheugen in de sympathie van de leden. Dat hebben ze aan zichzelf te danken. Twee weken geleden gaven voorzitter Keurentjes en directeur Schumacher daar nieuw voer aan. Keurentjes erkent dat de besluitvorming in het bestuur van de coöperatie kennelijk toch wat te gladjes verloopt. “We moeten de leden meer meenemen in onze afwegingen voor de besluitvorming”, zegt hij. “We moeten luisteren naar hun zorgen en met ze in gesprek gaan”.

Houdbaarheidsdatum Keurtentjes nadert

Hallo! Bent u een beginnend bestuurder, meneer Keurentjes? U bent 62 jaar en heeft een respectabele lijst van belangrijke boerenbestuursfuncties vervuld. U bent toch al vanaf 2006 bestuurder van FrieslandCampina en haar voorgangers? U was vorig jaar toch nog nummer 1 in de AgriTop 50 van meest invloedrijke bestuurders? En nu durft nog te zeggen dat u meer moet luisteren naar de leden, naar hun zorgen en met ze in gesprek gaan? Kom nou. Als je je dat na veertig jaar besturen pas realiseert, betekent dat, dat je houdbaarheidsdatum nadert. Dat blijkt ook uit de score in de AgriTop 50 van dit jaar. U duikelt van 1 naar 8. Dat zegt genoeg.

Structureel lagere winstmarges FrieslandCampina

Een sombere constatering. Somber werd ik ook van directeur Schumacher. Die zegt dat de leden rekening moeten houden dat de winstmarges bij de onderneming structureel lager zullen zijn dan ze gewend zijn. Dat komt vooral door de lagere winsten in China en Duitsland, waar de markt ‘niet profitabel’ is. Maar ook doordat FrieslandCampina de markten in Noordwest-Europa wat heeft veronachtzaamd. Men is druk bezig hier de winsten weer te verhogen. Ook zijn verhaal past in zijn plek op de AgriTop 50-lijst. Hij daalde van 15 naar 27, terwijl Cees ’t Hart in de bovenste regionen verkeerde. Zelfs twee keer op 1.

FrieslandCampina moet streven naar de hoogste melkprijs en daarmee leidend zijn

Schumacher: garantieprijs FrieslandCampina blijft leidend

Positief lijkt het dat Schumacher zegt dat FrieslandCampina een garantieprijs blijft bepalen die leidend is. Tja, dat is mooi, maar de marktleider heeft toch altijd een leidende prijs? Als die laag is blijven de particuliere zuivelfabrieken daar mooi net onder zitten. Dan is de coöperatie nog steeds leidend, maar de eigenaren van de particulieren spekken hun beurs omdat FrieslandCampina laag leidt. Ze lachen in hun vuistje.

FrieslandCampina moet streven naar de hoogste melkprijs en daarmee leidend zijn. Ik hoop dat Schumacher dat ook bedoelt.

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/marktBeheer