Doorgaan naar artikel

Spanje veruit grootste afnemer Iers rundvee

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Spanje heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 67.405 kalveren en andere runderen uit Ierland aangevoerd. Dat is weliswaar 8,3% minder dan in dezelfde periode in 2020 maar Spanje blijft wel op ruime afstand de grootste buitenlandse koper van Iers rundvee.

Nederland voerde tot nu toe dit jaar 48.096 dieren in uit Ierland. Dat is 1,2% minder dan vorig jaar waardoor de afstand tot Spanje iets wordt ingelopen. Italië importeerde tot en met eind september 24.949 runderen uit Ierland wat meer dan een derde meer was dan een jaar eerder. De export naar België is echter met meer dan de helft gedaald naar net 1.972 stuks.

De vee-export naar het Britse Noord-Ierland is fors toegenomen, namelijk met 28,5% naar 57.310 kalveren en runderen. Een verklaring voor die toename kan zijn dat de aanvoer uit de rest van het Verenigd Koninkrijk moeilijker is geworden vanwege het zogenaamde Noord-Ierland Protocol rond brexit. Dat schrijft voor dat de handel tussen beide landsdelen onderworpen moet zijn aan grenscontroles.

Beheer
WP Admin