Spelregels warme sanering liggen vast

13-07-2020 | Laatste update op 13-01 | |
Sloop van varkensstal. - Foto: Ruud Ploeg
Sloop van varkensstal. - Foto: Ruud Ploeg

De laatste vragen over de uitvoering van de Saneringsregeling varkenshouderij zijn beantwoord. De waardebepaling van de stallen vindt na acht maanden plaats.

Uiterlijk 14 juli heeft de laatste aanmelder voor de Warme sanering zijn beschikking van uitvoeringsdienst RVO.nl binnen. De modelovereenkomsten riepen diverse vragen op bij de ontvangers. Een ding staat vast: de vergoeding voor het waardeverlies van de stallen wordt bepaald op het moment dat het bedrijf is beƫindigd. Dit is dus na afloop van de termijn van acht maanden die een deelnemer heeft om de dieren af te voeren en de putten leeg te zuigen. De datum op de overeenkomst is dus niet de datum waarop de waarde wordt bepaald. Dat bevestigt het ministerie van LNV.

Inrichting verwijderen mag

Slopen van de stallen is mogelijk nadat de NVWA gecontroleerd heeft dat het bedrijf echt is beƫindigd. De varkens en de mest moeten weg zijn. Wel is het mogelijk om voorafgaand aan de controle de inrichting van een stal te verwijderen, laat LNV weten. Tijdens de acht maanden-controle door de NVWA moeten de muren, dak en mestkelders nog aanwezig zijn.

Steenpuin afvoeren

Het ministerie houdt vast aan de voorwaarde dat het steenpuin afgevoerd dient te zijn binnen veertien maanden na dagtekening van de overeenkomst. Volgens de Coalitie vitale varkenshouderij is het mogelijk dat hierop een uitzondering wordt gemaakt. De gemeente moet dan akkoord zijn en deze afspraak moet vastliggen.

Regeling blijft onveranderd

Ook op andere vragen van de coalitie om tegemoet te komen aan wensen van deelnemers om de regeling in hun ogen werkbaarder te maken, gaat het ministerie niet in. De regeling is in overleg met de Coalitie vitale varkenshouderij, provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgesteld en wordt niet meer aangepast, schrijft LNV. Voor vragen over de regeling is RVO.nl de aangewezen instantie, aldus LNV.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen