‘Splitsing natuur en landbouw zal leiden tot chaos’

Gremmen
Bart Gremmen Hoogleraar Ethiek in Levenswetenschappen, Wageningen University and Research
Foto: ANP - Foto: "Koen Suyk"
Foto: ANP

‘Het kan zo niet langer!’ Deze reactie op de stikstofcrisis lees ik de afgelopen dagen wel vaker.

De schrijvers bedenken vervolgens drastische maatregelen om het tij te keren. Bij de maatregel ‘splits natuur en landbouw’ belandt Nederland op de tekentafel van een gebiedsontwikkelaar. Natuur en hoogproductieve, grootschalige en intensieve landbouw moeten worden ontvlochten. De vermenging van functies zou hebben geleid tot ‘frustratielandschappen’ waarin natuur en landbouw elkaar in de klem hebben. De oplossing is het aanwijzen van kerngebieden voor de landbouw en van grotere gebiedseenheden waar natuur prioriteit heeft.

Lange traditie

Nederland heeft al een lange traditie als het gaat om het inrichten van gebieden. Dat is ook niet verwonderlijk als je in een rivierendelta wilt wonen. Vergeleken met ruilverkaveling op regionaal niveau, lijkt een gebiedsinrichting op nationaal niveau ingewikkeld en onuitvoerbaar.

2 soorten zones

Het is echter niet de bedoeling om natuur- en landbouwgebieden op te heffen. Door de oogharen tekenen zich op de kaart al 2 soorten zones af. Een landbouwzone die lagere eisen stelt aan de landbouw en aan de ecologische doelstellingen voor de daar nog aanwezige natuur. Daarnaast een natuurzone die hoge eisen stelt aan de daar nog aanwezige landbouw.

Boeren in een natuurzone zullen moeten stoppen als ze niet aan de hoge eisen kunnen voldoen

Zijn de gevolgen voor boeren in de natuurzone eerlijk? Boeren in een natuurzone zullen moeten stoppen als ze niet aan de hoge eisen kunnen voldoen. Verhuizen naar de landbouwzone is geen optie als zij hun dure landbouwgrond als goedkope natuurgrond moeten verkopen.

Verschillen in productiekosten nemen toe

Als ze wel aan de hoge eisen kunnen voldoen, zal het verschil in productiekosten in de 2 zones alleen maar groter worden. Door de lagere productiekosten in de landbouwzone zullen de prijzen dalen en wordt een verdienmodel voor de natuurzone steeds moeilijker te realiseren.

De afbakening en herschikking zullen leiden tot een heftige en emotionele belangenstrijd die de provinciebesturen moeten oplossen. Een eenvoudige herinrichting van Nederland op de tekentafel met jarenlange chaos als gevolg. Is dat geen mooi vooruitzicht voor 2020?Beheer