Spoedwet stikstof houdt opties open

26-11-2019 | Laatste update op 18-03 | |
Foto: ANP -
Foto: ANP

De Spoedwet aanpak stikstof, die het kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, houdt verschillende opties open.

In het wetsvoorstel regelt het kabinet dat er maatregelen kunnen worden genomen, onder andere via een regeling voor het voerspoor.

Eisen aan diervoeding

In de toelichting bij de wet staat dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om eisen te stellen aan diervoeding, “door regels te stellen aan het gehalte aan bepaalde stoffen in dierlijke producten”. Daarbij moet worden gekeken naar ruwvoer, restproducten en mengvoer. Hoe dat in het vat wordt gegoten, is nog onduidelijk.

Reactie op Raad van State

In reactie op opmerkingen van de Raad van State heeft het kabinet onder meer via onderzoek van Wageningen Universiteit & Research laten zien dat verlaging van het eiwitgehalte in het voer direct leidt tot minder uitstoot van ammoniak.

De Raad van State vraagt zich af of een vermindering van de ammoniakuitstoot niet op andere (“minder vergaande“) maatregelen kan worden bereikt. Het kabinet antwoordt daarop dat veevoermaatregelen in vergelijking met een verkleining van de veestapel “een minder groot effect hebben op de inkomenspositie van de veehouder en de concurrentiekracht van de sector en daarbij horende ketenpartijen”.

Instelling van een drempelwaarde

De spoedwet houdt ook de optie van de instelling van een drempelwaarde open. In een apart advies laat de Raad van State weten dat de instelling van een generieke drempelwaarde een moeilijk haalbare kaart is.

Behandeling wet

De Tweede Kamer wil de wet al volgende week woensdag behandelen. In dezelfde week wordt ook de aanpassing van de Meststoffenwet in verband met de invoering van het actieprogramma Nitraatrichtlijn behandeld.

Moeite met snelheid

Kamerleden lieten in een ingelaste procedurevergadering blijken erg veel moeite te hebben met de snelheid die vereist is. “Maar in het belang van het op gang brengen van de bouw, willen we voort”, aldus CDA‘er Jaco Geurts. Het is de bedoeling dat de wet voor het einde van het jaar in de Eerste Kamer is behandeld.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer