Spoedwet zet overleg op scherp

Foto: ANP - Foto: Sem van der Wal
Foto: ANP

Het Landbouw Collectief vindt dat landbouwminister Schouten het overleg doorkruist met de spoedwet stikstof.

De Spoedwet aanpak stikstof zet de verhoudingen tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)en het Landbouw Collectief op scherp. De landbouworganisaties zijn zacht gezegd ongelukkig met de manier en het tijdstip waarop de wet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bovendien doet het hoofdstuk over voermaatregelen de wenkbrauwen fronsen.

Niet over onderdelen praten

Het Landbouw Collectief voert deze week verschillende gesprekken met het ministerie van LNV over het vorige week gepresenteerde landbouwplan om uit de stikstofimpasse te komen. Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld voermaatregelen. Maar het collectief wil niet over onderdelen van het plan praten, als het gehele plan daarmee uit het zicht raakt.

In de spoedwet is ook deel gewijd aan voermaatregelen. Dat valt bij veehouders in slechte aarde. Onder andere de suggestie om regels in te voeren voor het eiwitgehalte in ruwvoer, doet wenkbrauwen fronsen, zegt Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force.

UItnodiging door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdag een uitnodiging gedaan aan sectororganisaties om te reageren op de spoedwet. Het Landbouw Collectief vindt het niet opportuun daar nu op in te gaan. Het zou beter zijn de wet (nog) niet te behandelen, nu het collectief nog met het ministerie in gesprek is.

LTO Nederland zei direct na publicatie van de spoedwet teleurgesteld te zijn dat het ministerie met het wetsvoorstel vooruitloopt op de besprekingen tussen het ministerie van LNV en het Landbouw Collectief.

Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond zegt dat het nu van belang is om als collectief bij elkaar te blijven.

Geen regels voor stikstofgehalten in voer

In de spoedwet zijn nog geen regels opgenomen over de stikstofgehalten in voer. Maar de wet biedt wel de mogelijkheid daarvoor regels te gaan maken. Daarbij gaat het om ruwvoer voor runderen, restproducten voor varkens en pluimvee en mengvoer. In de toelichting op de spoedwet staat dat sturen op minder stikstof in voer en gras past bij de kringloopvisie en milieuvoordelen heeft. Volgens de minister is de voermaatregel in te passen in de doelstellingen om te komen tot verduurzaming van de veehouderij en sluit het aan bij diverse initiatieven binnen de sector.

Geen negatieve effecten voor volksgezondheid

“Het sturen op de samenstelling van het rantsoen mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier of op andere emissies”, aldus de toelichting. “Ook mogen geen negatieve effecten optreden voor de volksgezondheid.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer