Spruitenpluk komt op stoom

Spruiten hebben na het begin van de pluk zo’n drie weken geleden een tijd boven de euro per kilo gezeten, inmiddels is de prijs gezakt tot iets minder dan een euro per kilo.

De producties waren in het begin laag, inmiddels is dat enigszins verbeterd. De afnemende prijsvorming is vooral toe te schrijven aan het toenemende aantal telers dat met de oogst begint. De eerste plukkers maakten drie weken gelden de eerste rondjes.

Kwaliteit is behoorlijk

Adviseur Rob van den Bos van zaadbedrijf Bejo noemt de kwaliteit gemiddeld genomen heel behoorlijk, met de kanttekening dat de hitte wel zijn sporen heeft achtergelaten door verdroogde buitenblaadjes aan de spruiten. Dat trof niet alleen spruiten die direct aan de zon waren blootgesteld, maar ook spruiten die niet min of meer in de schaduw groeiden. “Direct zonlicht speelde een rol, maar vooral de hoge temperatuur in het gewas waardoor het vochttransport in het gedrang kwam.”

Zonder pyrethroïden

Volgens een teler in het Zuidwesten zijn er op de nu oogstrijpe spruiten nog maar weinig verschijnselen van de hitte te zien, in vergelijking met twee weken geleden. Net als Van den Bos signaleert hij dat de druk van gebruikelijke plaaginsecten niet al te hoog is door bij dreigende problemen consequent in te grijpen. Afwijkend van vorige jaren is dat op dit bedrijf dit jaar geen pyrethroïden zijn ingezet. Dat heeft de druk van late koolvlieg en van rupsen van de kooluil in de kaart gespeeld.

Vroegste teelten uit evenwicht

De huidige productie is niet al te hoog, constateert Van den Bos, maar al wel beter dan de allervroegste rassen. “Die producties waren gemiddeld laag. De vroege plantingen konden door het koude voorjaar onvoldoende lengte maken. Dat werkte een onevenwichtige spruitzetting in de hand: onderin startte de spruitgroei op tijd, maar bovenin niet. Dat is zeker in die vroege rassen moeilijk recht te trekken met extra voeding en vocht. Het ook geen zin om te wachten met oogsten totdat de bovenste spruiten goed zijn, want daarmee ga je voorbij het oogstoptimum voor de onderste spruiten.”

Plus heeft nog geen spruiten in het groentenvak, in tegenstelling tot Jumbo (€ 2,58/kilo), Vomar (2,65) en AH (grote spruiten € 2,98/kilo, klein € 3,98).

Prognose: prijsdaling door oplopend aanbod.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.