Spruitkoolmarkt is halverwege seizoen stabiel

28-11-2019 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

Voor spruitkooltelers verloopt seizoen 2019-2020 tot dusver niet slecht. De hoge prijzen van 2017-’18 liggen niet in het verschiet, maar de telers kunnen aan hun benodigde saldo komen.

De geoogste tonnages zijn behoorlijk. Gemiddeld is per hectare 25 tot 30 ton binnengehaald. Van de telers zijn de meesten op een derde tot de helft van hun oogst.

De afzet liep tot dusver gestaag door, maar sinds eind november komt er druk op de ketel. De groentemarkt is wat verzadigd. De vraag is vooral of in het brassica-segment de komende tijd veel Spaanse producten beschikbaar zijn, zoals broccoli, die indirect concurreren met spruiten. Veel zal ook afhangen van de temperatuur. Koud, liefst vriezend weer is altijd gunstig voor de spruitenverkoop.

Vlotte export spruiten

De export loopt vlot door. Zoals altijd is Duitsland veruit de grootste afnemer, maar nu langzamerhand Kerstmis in beeld komt, kan er ook wat meer volume naar het Verenigd Koninkrijk.

Doordat in de tweede helft van de zomer veel regen is gevallen, heeft het gewas veel nalevering van stikstof gekregen en is het erg groen. Het zit nog vol leven en heeft veel blad. Daardoor kunnen de telers niet vol gas geven met plukken en wordt het aanbod enigszins gedrukt.

Prognose: stabiel.

Prijsinformatie over vollegrondsgroente vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur


Beheer