Staat voor de rechter om geuroverlast veebedrijven

Het Brabants Burgerplatform heeft de overheid voor de rechter gedaagd vanwege geuroverlast van veehouderijen. Ze beroepen zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De dagvaarding is begin deze maand naar het ministerie van landbouw gestuurd.

Zestien personen, omwonenden van intensieve veehouderijen, zijn eisers in de zaak, ze zeggen ernstige tot zeer ernstige stankoverlast te hebben van de bedrijven. De stichting Brabants Burgerplatform laat in een verklaring weten dat de veehouderij door de huidige wetgeving – en de uitzonderingen daarop – te veel wordt beschermd. Het gevolg is dat ‘het recht op ongestoord woongenot van burgers wordt geschonden’. De eisers zijn bewoners van dorpen in Brabant, Limburg en Overijssel.

Niet tegen veehouders

Volgens advocaat Nout Verbeek, die de bewoners vertegenwoordigt, is de actie niet gericht tegen veehouders. Hij benoemt het ‘huidige veehouderijsysteem’ met bijbehorende schaalvergroting als oorzaak. “De omwonenden betalen daarvoor de prijs. De overheid moet daar iets aan doen. De boeren blijven binnen de vergunningsruimte die de overheid ze biedt. Ze doen dus niks fout”, zegt Verbeek.

De boeren blijven binnen de vergunningsruimte die de overheid ze biedt. Ze doen dus niks fout

“Het punt is alleen dat die vergunningen nooit hadden mogen worden toegekend.” De eisers willen erkenning dat de Staat ‘de bescherming van hun gezondheid en woongenot heeft verwaarloosd, ten gunste van het economisch belang van de veehouderij’, staat in de dagvaarding. Ze willen dat de overheid binnen een jaar ervoor zorgt dat omwonenden van veehouderijen geen ernstige geurhinder meer ervaren.

Bewoners voelen zich gediscrimineerd

Volgens Verbeek hopen ze op eenzelfde resultaat als bij de Urgenda-zaak, waarin het klimaatbeleid van de overheid aan de kaak werd gesteld. “Die zaak leert ons dat de Staat de verplichting heeft om rechten van burgers te beschermen”, zegt Verbeek. De bewoners vinden dat ze worden gediscrimineerd op basis van de plek waar ze wonen. In de wet is namelijk onderscheid gemaakt tussen de maximale geuruitstoot van veehouderijen in concentratiegebieden en die van niet-concentratiegebieden.

Het burgerplatform denkt ook dat vanwege de klimaatuitspraak er ‘een reële kans op succes’ is. De stichting geeft aan dat de geurproblematiek al vaker is aangekaart, alleen dan bij de Raad van State. Omdat die alleen toetst of de regels zijn nageleefd, kregen de klagers altijd nul op het rekest, aldus het platform.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.