Staatsbosbeheer aansprakelijk voor giftig voer

Staatsbosbeheer moet twee derde van de schade betalen die een Nederlandse topfokker in 2000 leed aan zijn veestapel door een vermoedelijke vergiftiging van ruwvoer met Jacobskruiskruid.

Dit heeft de rechtbank in Leeuwarden uitgesproken in een tussenuitspraak in een al sinds 2012 slepende hoger-beroepszaak. Het ruwvoer was aangekocht van Staatsbosbeheer en aangeleverd in rechthoekige balen. Verzekeringsmaatschappij Univé voert de rechtszaak namens haar cliënt. Daarbij zijn van beide kanten diverse (ook internationale) getuigen-deskundigen gehoord.

De fokker geeft aan zwaar te zijn getroffen door het ondeugdelijke voer. In zeven maanden tijd werden 80 abortussen geregistreerd op het bedrijf, waarbij ook de drachtige koeien zelf schade leden en er forse dierenartsenrekeningen waren.

Mycotoxinen of loodvergiftiging uitgesloten

De rechtbank heeft besloten om Staatsbosbeheer voor twee derde aansprakelijk te stellen voor de schade, omdat in 2000 nog geen standaard certificering van veevoer voor Jacobskruiskruid bestond, en geen 100% zekerheid bestaat over de oorzaak van de problemen. Echter, andere oorzaken zoals mycotoxinen of loodvergiftiging, worden nagenoeg uitgesloten. Bovendien bleek de voerkuil, nadat gestopt was met voeren en deze lange tijd open lag, in het voorjaar vol te staan met bloeiend Jacobskruiskruid.

De vermoedelijke laatste stap in het proces is een overeenkomst over de hoogte van het schadebedrag dat Staatsbosbeheer aan de fokker moet betalen. Univé moet eind maart een schadeberekening inleveren.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.