RvS: statiegeldsysteem voor blikjes hoeft pas op 1 april van start

02-12-2022 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Een statiegeldsysteem voor blikjes hoeft nog niet op 1 januari in werking te treden, zoals staatssecretaris Vivianne Heijnen van Milieu wilde. In plaats daarvan moet het systeem op 1 april in werking treden, heeft de Raad van State bepaald.

De hoogste bestuursrechter heeft dat besloten omdat er niet voldoende machines zullen zijn voor een werkend systeem. Handmatige inname door supermarkten zou tot grote praktische problemen leiden. De Raad van State meent daarom dat het beter is om de invoering enkele maanden uit te stellen. De voorzieningenrechter vindt dat het algemeen belang daar beter mee gediend is dan met een gefaseerde invoering. Alle partijen waren het eens dat een soepele invoering van het systeem belangrijk is.

Dwangsommen van tafel

De zaak was aangespannen door producenten en importeurs van dranken in blik en supermarkten, verenigd in Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Zij wilden een reeks preventieve dwangsommen van de Inspectie Leefomgeving en Transport van tafel. Die zouden vanaf 1 januari opgelegd kunnen worden als er nog geen statiegeld op blikjes werd geïnd en terugbetaald.

Omdat dit om praktische redenen niet mogelijk blijkt, heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State besloten de dwangsommen drie maanden op te schorten. Pas vanaf 1 april mag Heijnen dus invoering van het systeem afdwingen.

Lang genoeg de tijd gehad

Donderdag zei Heijnen nog dat het statiegeldsysteem voor blikjes “gewoon op 31 december” zou ingaan. De staatssecretaris meende dat producenten lang genoeg de tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe wet.

Men betaalt € 0,15 statiegeld per blikje wanneer het systeem ingaat. Het kabinet hoopt met de maatregel het aandeel van blik in zwerfvuil drastisch te verminderen. Heijnen gelooft in de werking ervan, zo zei ze donderdag. “Nog niet zo lang geleden werd er serieus opgeroepen om al het statiegeld af te schaffen. Wat dat betreft zien we nu ook dat statiegeld werkt. Vrijwel direct na de invoering van statiegeld op kleine flesjes vonden we al veel minder van die flesjes terug in het zwerfafval. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat ook gaat gelden voor blikjes.”

Medeauteur: Carolien Kloosterman

ANP Algemeen Nederlands Persbureau


Beheer