Stabiele prijs slachtkoe in Bunnik

12-09 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Op de veemarkt in Bunnik was er sprake van een rustige handel. In totaal werden 67 stuks slachtvee aangevoerd. Ten opzichte van vorige week zijn dat 15 dieren meer.

Absoluut gezien is het geen groot aanbod, maar relatief gezien toch een behoorlijke stijging ten opzichte van een week eerder. Desondanks blijven de noteringen op de veemarkt op stabiel niveau staan.

Meer koeien

De aanvoer van slachtkoeien stijgt, doordat melkveehouders kritischer in de melkveestapel selecteren. Naast dat de fosfaatruimte een beperkende rol speelt, willen ondernemers voorkomen dat ze nu al het winterrantsoen aan moeten breken.

Ook in Duitsland is het aanbod van koeien door een tekort aan eigen voer groot, waardoor de prijzen onder druk staan. Van slachtstieren ligt het aanbod in het land onder de vraag en deze dieren stegen nog in prijs. Wel wordt het moeilijker om de luxere onderdelen tegen gelijkblijvende prijzen te verkopen. Uiteindelijk zal ook hier een reactie op de prijs komen. In ons land blijft het moeizaam in de slachtkoeienhandel en blijven prijzen de komende week onder druk staan. Dat betekent dat stabiele prijzen het maximaal haalbare is.

Prognose: prijzen onder druk.

Meer prijsinformatie over slachtkoeien en ander rundvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer