Stabilisatie uienprijs door groter af land aanbod

01-09 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

De telersprijzen voor gele zaaiuien af land blijven deze week gelijk op de beurs in Emmeloord.

Voor 30% grof wordt onveranderd genoteerd op € 24 tot € 27 per 100 kilo. Voor gele zaaiuien 60% uitgegroeid af land blijft de notering gelijk op € 25 tot € 30 bij een prijshoudende stemming.

Baalprijzen stabiliseren

De baalprijzen stabiliseren mee met de telersprijzen en deze liggen tussen € 30 tot € 35 per 100 kilo voor de fijne uien en de middelmaat/grove uien.

Rooien zaaiuien lastig

Prijzen stabiliseren omdat het aanbod zaaiuien toeneemt. Het aanbod plantuien is langzamerhand klaar. Het rooien van de zaaiuien is soms lastig omdat de grond te hard is maar overal wordt wel gerooid. In Zeeland wordt waar mogelijk wel voorzichtig gerooid. Als het kan wordt beregend. In Brabant zijn er plaatsen waar alleen ’s nachts beregend kan worden. Maar soms wordt de voorkeur gegeven aan gewassen die nog moeten groeien om te beregenen.

Aanbod groter dan vraag

Het aanbod af land voor kopers is groter dan de vraag. Sommige telers verkopen bij het huidige prijsniveau liever de uien dan deze in te schuren, mede omdat de kwaliteit dit seizoen lastiger is door het moeilijke groeiseizoen. Fusarium komt hier en daar voor omdat veel is beregend. De kleur van de uien is wel mooi.

Rode zaaiuien

Ook voor rode zaaiuien uitgegroeid af land wordt stabiel genoteerd op € 26 tot € 32 per 100 kilo in Emmeloord. De handel in rode uien lift een beetje mee op het relatief hoge prijsniveau van geel. De handel is kleiner dan voor gele zaaiuien, mede door een kleiner areaal en er meer op contract wordt geteeld.

Prognose: stabiele uienprijzen

Prijsinformatie over uien vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Smale
Annet Smale Redacteur
Meer over


Beheer