Staf kapittelt UT over publicatie zoönosen

Foto: ANP
Foto: ANP

Universiteit Twente (UT) heeft zich met een persbericht over zoönosen de woede op de hals gehaald van Stichting Agrifacts (Staf).

Volgens de stichting is het bericht ongefundeerd en in strijd met de Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit. Ze eist aanpassing, anders dient ze een klacht in bij de Vereniging van Universiteiten, de koepelorganisatie van universiteiten in Nederland.

Ondeugdelijk onderzoek

Het gewraakte persbericht, gepubliceerd op 8 januari van dit jaar, stelt dat Nederlanders zich niet voldoende bewust zijn van het risico op het ontstaan van ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens. Het maakt melding van een onderzoek onder ‘een grote groep Nederlanders’ waarin 70% van de ondervraagden zou aangeven minder vlees te gaan eten als dit het ontstaan van zoönosen tegen kan gaan. Het onderzoek is gedaan door de vakgroep Psychologie van Risico, Conflict en Veiligheid.

Volgens Staf is er geen sprake van een deugdelijk onderzoek, en ook niet van een gereviewd onderzoeksverslag. Het persbericht is bovendien gekleurd, aldus de stichting, die concludeert dat de UT daarmee de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit schendt.

Partij voor de Dieren

De stichting constateert daarnaast dat de geciteerde onderzoekster politiek actief is voor de Partij voor de Dieren. Die maakt in de verkiezingscampagne een aandachtspunt van de kans op verspreiding van zoönosen vanuit de intensieve veehouderij. Een campagne van Wakker Dier vestigt de aandacht op het onderwerp, zonder overigens expliciet de dierenpartij te promoten.

Staf heeft nog meer kritiekpunten. Zo zou biologische veehouderij ten onrechte als veilig alternatief voor intensieve veehouderij worden aangemerkt, terwijl bekend is dat het risico van zoönosen in bioveehouderij volgens Staf juist groter is.

Reactie universiteit

Universiteit Twente houdt in een reactie vol dat er een aantoonbaar verband is tussen zoönosen en intensieve veehouderij. Ze ontkent dat ze stelt dat biologische veehouderij veel beter is wat dit betreft. Ook daar bestaat het risico van zoönosen, aldus de UT.

Het onderzoek zelf zou goedgekeurd zijn door de ethische commissie van de universiteit, en gepresenteerd zijn op een wetenschappelijk congres. Er deden 167 mensen aan mee.

De UT bevestigt dat een van de drie onderzoekers lid is van de Partij voor de Dieren. De overige zijn dat niet. ‘Het onderzoek staat uiteraard los van de Partij voor de Dieren’, aldus de UT.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.