Staf: met ander rekenmodel is stikstofdoel al behaald

Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

Als Nederland gebruikmaakt van een ander rekenmodel voor de stikstofneerslag, zijn de doelstellingen voor 2030 voor de landbouw al behaald.

Dat concludeert de Stichting Agri Facts (Staf) na een vergelijking van het Aerius/OPS-systeem dat in Nederland wordt toegepast en het Lotos-Euros en Emep-model dat ook in de Europese Unie wordt gebruikt. Het grote verschil tussen beide modellen is dat Aerius ervan uitgaat dat er meer stikstof op kortere afstand op de bodem terechtkomt. Dat bekent dat in Aerius de invloed vanuit het buitenland kleiner is dan in het Lotos-Euros en Emep-model. De opgave voor de landbouw is om de stikstofneerslag in Nederland met gemiddeld 141.71 mol per hectare te verminderen. Dat doel voor 2030 is op basis van het Lotos-Euros/Emep-model al behaald.

Geen rekening gehouden met recente onderzoeksuitkomsten

Staf merkt daar nog bij op dat in de modelberekeningen geen rekening wordt gehouden met recente onderzoeksuitkomsten, die laten zien dat op grasland 10% minder ammoniak vrijkomt dan is aangenomen en dat de netto stikstofuitstoot in veel gevallen een stuk lager uitvalt dan voorheen, door gebruikmaking van een nieuwe nauwkeuriger meetmethode.

Nadeel modellen

Het Lotos-Euros-model is ontwikkeld door TNO in samenwerking met onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het Emep-model is ontwikkeld door het Noorse meteorologisch instituut. Het nadeel van die modellen is onder andere dat ze een grote computerkracht vereisen. Ze kijken echter beter naar de chemische processen dan het Aerius/OPS-model. Qua wetenschappelijke ontwikkeling loopt het Aerius/OPS-model op zijn eind, constateerde de commissie-Hordijk eerder dit jaar.

Andere rekenmodellen bij berekeningen betrekken

De commissie-Hordijk heeft in haar eindrapport gesuggereerd om andere rekenmodellen, zoals Lotos-Euros en Emep, te betrekken bij de berekeningen. Het door de minister opgezette Kennisprogramma Stikstof zal zich daar onder andere mee bezig houden. Daar zal ook gekeken worden naar de satellietwaarnemingen over stikstofuitstoot.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer