Staf mist onderbouwing stikstofverkenning

Afbeelding: Canva en rapport 'Stikstofruimte voor de toekomst'
Afbeelding: Canva en rapport 'Stikstofruimte voor de toekomst'

De ambtelijke verkenningen met opties voor toekomstig stikstofbeleid zijn voor een deel gebaseerd op studies die nog niet zijn geopenbaard.

Dat meldt de Stichting Agrifacts (Staf). Het gaat om een ecologisch rapport over de staat van de natuur. Staf vindt het ontoelaatbaar dat de Rijksoverheid beleidsvisies uitbrengt, die (mede) zijn gebaseerd op studies die niet publiekelijk beschikbaar zijn.

In de ambtelijke verkenningen wordt gekeken naar de mogelijkheid om voor zeer gevoelige natuurgebieden tijdelijk een kritische depositiewaarde (kdw) te hanteren die (veel) hoger is dan de nu geldende norm. De kdw is een norm voor een hoeveelheid stikstof die in een natuurgebied terechtkomt. Bij overschrijding van de kdw wordt aangenomen dat de voor stikstof gevoelige natuur verslechtert of in elk geval niet verbetert.

Kwaliteit habitattypen

Uit correspondentie tussen Staf en ABDtopconsult, het ambtelijk adviesbureau dat de verkenning heeft uitgevoerd, blijkt dat de auteurs van de verkenning gebruik hebben gemaakt van een nog niet gepubliceerd onderzoek naar de relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen.

De resultaten van het onderzoek zijn wel gedeeld met de auteurs van de ambtelijke verkenningen en waren ook aanleiding om te kijken naar de mogelijkheden om in bepaalde kwetsbare natuurgebieden de kdw (tijdelijk) te verhogen.

De verkenning concludeert dat “zelfs wanneer voor de meeste kwetsbare gebieden een hogere depositie wordt toegestaan, forse reducties (van de stikstofemissie) nodig zijn om onder de aangegeven niveaus van stikstofdepositie te komen. Zelfs bij 90% binnenlandse emissiereductie blijken niet alle kdws gehaald te worden. Wel is het zo, dat afnames in emissies tot circa 70% relatief veel bijdragen aan het onder de kdw brengen van de deposities.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.