Staf: model kritische depositiewaarden discutabel

Foto: ANP
Foto: ANP

Het model waarmee de kritische depositiewaarden zijn vastgesteld is gebaseerd op 19 geselecteerde metingen.

Het model waarmee de grens voor de schadelijkheid van stikstof in natuurgebieden is bepaald, is gebouwd op een broos fundament. Dat stelt de Stichting Agrifacts op basis van een voorlopige analyse van de wetenschappers Jaap Hanekamp en Matt Briggs.

Basis stikstofbeleid

De zogenoemde kritische depositiewaarden (kdw) vormen de basis voor het Nederlandse stikstofbeleid. De kdw is de grens voor stikstofneerslag in natuurgebieden, waarboven de stikstof schade veroorzaakt aan de voor stikstof gevoelige natuur. In de wetgeving wordt de kdw gebruikt als een waarde die bepalend is voor de vermindering van de stikstofbelasting in natuur.

Fictieve gegevens

Het model waarmee de kritische depositiewaarden zijn vastgesteld is gebaseerd op 19 geselecteerde metingen. Er waren meer metingen beschikbaar, maar die vielen af vanwege onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing, zo blijkt uit de studie waarnaar Briggs en Hanekamp verwijzen. Het model is mede gebouwd op fictieve gegevens – die overigens wel kloppen.

In de toegevoegde fictieve gegevens is er geen stikstofdepositie en geen effect. Omdat er geen betrouwbare gegevens zijn over lage stikstofdeposities, kon de betrouwbaarheid van het gebruikte model bij lage deposities niet worden vastgesteld op basis van echte waarnemingen.

Onmogelijke uitkomsten

Hanekamp en Briggs stellen dat het model uitkomsten geeft die in de praktijk niet mogelijk zijn, namelijk een mogelijk negatief effect (door stikstof) bij een stikstofdepositie van nul (0). Zij doen de suggestie om de modellen zo aan te passen dat er geen stikstofeffect optreedt bij de actuele achtergrondemissie.

In de praktijkproeven waarbij effecten werden waargenomen, was de laagste hoeveelheid stikstof waarbij een effect optrad 2,5 kilo stikstof per hectare per jaar.

Briggs en Hanekamp stellen dat de proeven zijn gedaan op veldjes van 1 vierkante meter. Volgens de twee auteurs kunnen die gegevens niet worden uitvergroot tot een resultaat op 1 hectare per jaar.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.