Staf wil PBL dagvaarden om rapport gewasbescherming

26-11-2019 | Laatste update op 28-04 | |
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

Stichting Agrifacts (Staf) eist dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alsnog op correcte wijze bericht over de in juni gepubliceerde Tussenevaluatie Gewasbescherming.

De stichting bereidt hiertoe een dagvaarding voor. Staf-projectcoördinator en onderzoeksjournalist Geesje Rotgers zegt dat na verschillende mailwisselingen met het PBL over het rapport, en de communicatie hier omheen, de procedure voor een dagvaarding in gang is gezet. Rotgers meldde dit afgelopen donderdag 21 november in Nijmegen tijdens de jaarlijkse thema-avond voor pluimveevermeerderaars van LTO/NOP, NVP, Novipluim en Avipol.

Tussenevaluatie PBL

Het PBL publiceerde in juni dit jaar de Tussenevaluatie Gewasbescherming. Daarin vermeldde het PBL dat het niet gelukt is om in 2018 het aantal gemeten normoverschrijdingen in het oppervlaktewater met 50% te reduceren, ten opzichte van 2013, zoals wel het doel was. Volgens de tussenevaluatie van PBL nam het aantal overschrijdingen maar met 15% af ten opzichte van 2013.

Land- en tuinbouw onnodig veel imagoschade toegebracht

Staf stelt dat het PBL iedereen met die informatie op het verkeerde been zet. Hoewel dit getal niet feitelijk onjuist is, ontbreekt de duiding van het percentage volgens Staf. Met name in de publiekssamenvatting van het rapport, maar ook in het rapport zelf, aldus Staf. Daarmee is het een onjuiste manier van communiceren, vervolgt Staf. Stichting Agrifacts vindt dat deze wijze van berichtgeving niet past bij een partij die zegt op een wetenschappelijke manier te communiceren en tevens de overheid adviseert. De stichting verwijt het PBL dat deze de land- en tuinbouw onnodig veel imagoschade heeft toegebracht.

Lees ook: Staf: PBL meldt onjuiste conclusies gewasbescherming

Meetpunten

Volgens stichting Agrifacts zijn er verschillende definities van de reductie van normoverschrijdingen in omloop en is de 15% reductie alleen gebaseerd op de reductie bij de meeste vervuilde meetpunten. Bij hantering van andere definities zijn er wel forse reducties behaald, dan wel de doelstelling van 50%. Ook belangenbehartigers LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO reageerden na publicatie al dat uit het speciaal voor deze monitoring opgerichte meetnet blijkt dat het gemeten aantal normoverschrijdingen in 2017 al rond de beoogde 50% vermindering zit. Groot verschil zit erin dat het PBL werkt met een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde, terwijl de landbouworganisaties individuele jaren met elkaar vergelijken.

Reactie PBL

Het PBL reageerde in augustus publiekelijk op de kritiek van Agrifacts. Het Planbureau zegt wel degelijk met een representatief meetnetwerk te werken. PBL zegt ook met normen en meetmethoden te werken die gebaseerd zijn op de Europese Kaderrichtlijn Water, zoals afgesproken met overheid en betrokkenen bij het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen.

Lees ook: Sectororganisaties hekelen evaluatie gewasbescherming

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.