Doorgaan naar artikel

Staghouwer bepleit verbod langeafstandtransport levende dieren

Foto: Canva premium

Foto: Canva

De Europese Unie moet een eind maken aan het transport van levende dieren over zee en over de weg naar landen buiten de Europese Unie.

Dat was een van de eerste boodschappen die landbouwminister Henk Staghouwer maandag afgaf aan zijn Europese collega’s en aan de Europese Commissie. Staghouwer maakte maandag zijn debuut in de vergadering van Europese landbouwministers. Hij kreeg op het onderwerp dierenwelzijn als eerste het woord van de nieuwe voorzitter, de Franse landbouwminister Julien Denormandie.

Staghouwer bepleit een verbod op langeafstandtransport van levende dieren naar zogenoemde derde landen. Volgens hem kunnen we veel beter vlees en genetisch materiaal exporteren in plaats van levende dieren transporteren. De minister riep op de dierenwelzijnsregels te updaten en te verbeteren. Dat gaat om regels voor leghennen, vleeskuikens, varkens en kalveren te verbeteren, waar nodig. Daarnaast vraagt hij om soort-specifieke wetgeving voor diersoorten, waarvoor nog geen wetgeving bestaat. Hij vindt het ook belangrijk dat dierenwelzijn tot uiting komt op de etiketten.

Regels voor verrijkte kooien

De Kroatische minister van landbouw Marija Vučković vroeg bij de aanscherping van regels voor pluimvee wel aandacht voor de investeringen die kippenhouders in de afgelopen jaren nog hebben gedaan in verrijkte kooien. Zij vindt dat die boeren een compensatie moeten krijgen als de verrijkte kooi in de ban wordt gedaan. Hongarije en Malta drongen er bij de Europese Commissie op aan om geen regels te maken, die niet zijn gestoeld op wetenschappelijke adviezen. Nieuwe regels moeten rekening houden met het sociaal-economisch perspectief van de boer, vinden beide landen.

De Ierse landbouwminister Charlie McConalogue bepleitte een overgangsperiode voor de aanscherping van de regels voor de verrijkte kooien. Waar het gaat om transport van jonge dieren zegt hij dat een beperking van het vervoer van kalveren ongewenste effecten kan hebben, ook op dierenwelzijn.

Europees Commissaris Stella Kyriakides zegt dat de Europese Commissie zich breed zal oriënteren. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit is al gevraagd wetenschappelijk advies op te stellen. Tegelijk zijn vanuit de maatschappij al meer dan 10.000 reacties gekomen.

Beheer
WP Admin