Doorgaan naar artikel

Staghouwer: geen basis voor lagere slachtsnelheid

Slachterijen kunnen op dit moment niet zomaar gedwongen worden de slachtsnelheid te verlagen.

Foto: Bert Jansen premium

Foto: Bert Jansen

Slachterijen kunnen op dit moment niet zomaar gedwongen worden de slachtsnelheid te verlagen.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hoewel de Kamer in 2020 een motie heeft aangenomen om de bandsnelheid te verlagen, zegt landbouwminister Henk Staghouwer tijdens een debat over misstanden in slachthuizen dat daar geen juridische basis voor is. Kamerleden van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en SP reageren zeer kritisch op de werkwijze van Staghouwer. Zij vinden dat de slachtsnelheid omlaag moet om misstanden te voorkomen. Staghouwer laat momenteel onderzoek en een praktijktoets doen naar de gevolgen hiervan.

Om in te grijpen in de bandsnelheid, moet hij een gegronde reden hebben en aan kunnen tonen dat de huidige snelheid nu niet verantwoord is. Daar ontbreekt het volgens Staghouwer aan. Laura Bromet (GroenLinks) vindt dat de minister dan moet zorgen voor een juridische basis om in te grijpen, om nieuwe misstanden in het slachtproces te voorkomen.

Kamer wil snel cameratoezicht

Een ruime meerderheid is voor onafhankelijk cameratoezicht in slachterijen, waarvan de beelden door de NVWA op afstand bekeken kunnen worden. Staghouwer verwacht een wetsvoorstel op dit punt in juni via internetconsultatie openbaar te maken. Vanwege de verplichte procedures bij een nieuwe wetsvoorstel, is de verwachting dat het pas in 2023 aan de Kamer zal worden voorgelegd.

Openbaar maken van de beelden

Linkse partijen zijn bezorgd dat er onvoldoende capaciteit is bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om de beelden vervolgens te bekijken. PvdA-er Joris Thijssen doet daarom de suggestie om vrijwilligers van bijvoorbeeld Varkens in Nood ook te laten kijken naar de beelden, waarbij ze misstanden kunnen doorgeven aan de NVWA. GroenLinks pleit voor het volledig openbaar maken van de beelden, zodat alle burgers de beelden kunnen bekijken. Slachthuismedewerkers moeten dan onherkenbaar worden gemaakt. CDA, BBB en PVV zijn hier fel tegen. Zij wijzen erop dat een gedegen opleiding nodig is om misstanden echt te herkennen. Van der Plas (BBB) wijst erop dat sommige mensen het aanraken van dieren al als mishandeling zien.

VVD-er Thom van Campen stelde voor om een punten- of overtredingensysteem te maken, waarbij bedrijven als ze meermaals in de fout gaan moeten sluiten. Veel partijen staan achter het plan, al zijn sommige politici sceptisch omdat de misstanden wel gezien moeten worden. Leonie Vestering (PvdD) wijst erop dat slachterij Gosschalk een 10 scoorde op dierenwelzijn, maar dat op de undercover beelden zichtbaar werd hoe het er ook aan toe ging.

Dierenwelzijn garanderen

Staghouwer zei tijdens het debat dat er alles aan gedaan moet worden om dierenwelzijn te garanderen, ook tot het laatst van hun leven. ”Het mag niet zo zijn dat de economie voorgaat als het gaat om dierenwelzijn. Dierenwelzijn en voedselveiligheid mogen niet ten koste gaan van efficiëntie en productie. Dieren moeten respectvol behandeld worden”, aldus Staghouwer. Hij vindt wel dat de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en voedselveiligheid in de eerste plaats bij de bedrijven zelf ligt. De Kamer stemt volgende week over de ingediende moties.

Snel delen

Image
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin