Doorgaan naar artikel

Staghouwer: voorlopig geen verbod op glyfosaat

Foto: Henk Riswick premium

Foto: Henk Riswick

Onkruidbestrijder glyfosaat zal voorlopig in de middelenkast blijven staan. Landbouwminister Henk Staghouwer wil het gebruik ervan wel zo veel mogelijk terugdringen, maar hij ziet geen redenen om het gebruik van glyfosaat – bij voorbeeld voor het doodspuiten van grasland – te verbieden.

In Europa wordt op dit moment gewerkt aan de herbeoordeling van de onkruidbestrijder. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) meldde deze week geen reden te zien om de risicobeoordeling van glyfosaat aan te passen. Er is, aldus het ECHA, geen reden glyfosaat als kankerverwekkend te classificeren. Het middel kan wel ernstige oogschade veroorzaken en is ook giftig voor het waterleven.

Breed onderzoek naar glyfosaat

De beoordeling van het ECHA maakt deel uit van een breed onderzoek waaraan ook het Nederlandse College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) meewerkt. Het CTGB kijkt samen met instituten uit Zweden, Hongarije en Frankrijk naar de nieuwe informatie die over glyfosaat is verzameld. Die informatie is nodig voor de herbeoordeling van de onkruidbestrijder.

Bij het besluit in 2017 om de toelating van glyfosaat tijdelijk te verlengen tot 2022 is meteen besloten tot een herbeoordeling. Het ziet er nu naar uit dat er zoveel nieuwe informatie moet worden bekeken, dat het Europees voedselveiligheidsagentschap EFSA niet in staat is om tijdig conclusies te trekken.

De minister betreurt die vertraging, zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Staghouwer zal de Europese Commissie vragen het proces te versnellen. Hij weet nog niet welk standpunt hij inneemt als de Europese Commissie later dit jaar voorstelt om de toelating van glyfosaat tijdelijk te verlengen, omdat de herbeoordeling nog niet is afgerond.

Ondertussen zet Staghouwer het beleid voort van zijn voorganger Carola Schouten. Hij dringt er bij LTO Nederland op aan om alternatieven voor glyfosaat te zoeken en te promoten.

Rijksgronden

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) gaat over het verpachten van rijksgronden. Ongeveer 40% van de verpachte landbouwgrond heeft inmiddels een biologisch certificaat. Dat betreft ongeveer 1.700 hectare. Daarop kan geen glyfosaat worden gebruikt. Vanaf volgend jaar zal het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij de openbare inschrijving voor de uitgifte van geliberaliseerde pachtgronden werken met duurzaamheidscertificaten. Als een pachter aangeeft volgens een duurzaamheidscertificaat te werken, zal de bieding hoger gewaardeerd worden. Hoe dat precies gaat gebeuren moet het RVB nog uitwerken.

Beheer
WP Admin